Afbeelding

Waterschap organiseert gratis cursus Actief voor het waterschap

Algemeen

Op 15 maart 2023 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Hét moment om politiek actief te worden. Het waterschap organiseert daarom de cursus Actief voor het Waterschap, waarin inzicht geboden worden in het werk van het waterschapsbestuur. De cursus vindt plaats op drie maandagavonden in juni 2022 en deelname is gratis.

In de driedelige cursus Actief voor het Waterschap komen diverse onderdelen van het waterschapsbestuur aan bod. Uiteraard hoe de organisatie en structuur in elkaar zit, waar een algemeen bestuur wel en niet over gaat en hoe besluitvorming werkt. Daarnaast gaan cursisten in gesprek met leden van het algemeen en dagelijks bestuur. Kortom, de cursus stoomt cursisten klaar om een rol te vervullen in het bestuur van het waterschap. Het is nog niet nodig om lid te zijn van een politieke partij bij aanvang van de cursus, dat kan later ook nog. Inschrijven kan via de website www.hdsr.nl/actiefvoorhetwaterschap.

Informatieavond
Op maandagavond 30 mei 2022 organiseert het waterschap een informatieavond. Tijdens deze avond krijgt u een goede indruk van de cursus en wat u kunt verwachten. De avond vindt plaats op het kantoor van het waterschap, Poldermolen 2 te Houten, en begint om 19.15 uur. Aanmelden voor de informatieavond doet u via de website: www.hdsr.nl/actiefvoorhetwaterschap.

Verschil maken
Dijkgraaf Jeroen Haan roept op tot deelname aan de cursus: ‘De waterschappen staan voor grote uitdagingen. Het lijkt vanzelfsprekend dat we hier kunnen wonen, werken en recreëren, maar zonder het werk van het waterschap zou dat niet mogelijk zijn. We werken iedere dag hard aan voldoende schoon water en bescherming tegen overstromingen. Met klimaatverandering doen we daar nog een schepje boven op. Als waterschapbestuurder heeft u hier direct invloed op en maakt u het verschil. Komt u werken aan een klimaatbestendige toekomst voor het gebied van De Stichtse Rijnlanden? Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten tijdens de cursus Actief voor het Waterschap!