Fragment uit een historische kaart van Utrecht uit de 17e eeuw.
Fragment uit een historische kaart van Utrecht uit de 17e eeuw. Foto: beeld Utrechts Archief

St Maerten verbindt verleden met heden

Algemeen

Terwijl in Nederland het Rampjaar 1672 wordt herdacht, woedt in Oekraïne een gruwelijke oorlog met bombardementen, verwoestingen, burgerslachtoffers en vluchtelingen… 

De redactie van St Maerten - het magazine van de Historische Vereniging Maartensdijk - wijst in het voorwoord van de nieuwste uitgave, op de overeenkomsten tussen toen en nu bij een artikel van Anne Doedens over het Rampjaar in deze regio (Het Huis van kolonel d’Aquila verwoest). Maartensdijk, Westbroek en andere plaatsen werden zwaar getroffen. Vluchtelingen, verwoestingen, bombardementen en burgerslachtoffers. Doedens licht er een relatief klein voorval uit: brandschatting, een gijzelneming en een huis dat verloren gaat in 1673. Maar tegen de achtergrond van de oorlogsterreur zien we ook in dit artikel de willekeur en het onrecht.

Verder in dit nummer

  • De grenswijziging van 1830 door Kees Floor.
  • Buitenplaats Rovérestein door Ronald van Immerseel.
  • Over herinrichting en herindeling door de redactie; een naschrift bij een artikel van Frank Klok in St Maerten 61 (‘Noorderpark Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi’).
  • Geschiedenis is nooit af door Tonneke Wilmink en Frank Klok. In het kader van het 7e lustrum van de Historische Vereniging Maartensdijk beschreven zij de geschiedenis ervan.

Te koop
Voor niet-leden is het tijdschrift te koop bij de Bilthovense Boekhandel (Vinkenlaan 2 in Bilthoven), de Readshop aan de Hessenweg in De Bilt, Kapper Hans Stevens, Maertensplein in Maartensdijk, Winkel van der Neut in Groenekan en op woensdag en zaterdag bij molen De Kraai in Westbroek. Info Jan Maasen 06-22274054 redactie@historischeverenigingmaartensdijk.nl