De organisatoren van Noot aan de Man voor de Dorpskerk in De Bilt v.l.n.r. Marco van Rijn, Hans Jans, Jan Vermeer.
De organisatoren van Noot aan de Man voor de Dorpskerk in De Bilt v.l.n.r. Marco van Rijn, Hans Jans, Jan Vermeer.

Benefiet Zangworkshop en Korenfestival voor Oekraïne

Algemeen

Bij een van de repetities van het a-capella mannenkoor Noot aan de Man kwam ter sprake dat er in Doetinchem een aantal koren gezamenlijk gezongen hebben met als doel opbrengsten te genereren ter ondersteuning van de vluchtelingen uit Oekraïne.

Dat leek Noot aan de Man een mooi initiatief, na afstemming met de optreedcommissie van het koor hebben ze zich achter het initiatief gezet een benefiet korenfestival voor Oekraïne in de gemeente De Bilt te organiseren. Na het inwinnen van informatie bleek er in de gemeente een aantal initiatieven ten bate van de opvang van Oekraïners in zustergemeente Miescisko in Polen te lopen.

Samenwerken
Stichting Razem vervult voor de gemeente een coördinerende rol in het verzamelen van steunbijdragen voor Oekraïne. Ook het contact met Stichting Kunst en Cultuur De Bilt leverde veel ondersteuning op, met name op het gebied van communicatie en het maken van de posters en flyers. Dus heeft de optreedcommissie van NadM de koppen bij elkaar gestoken en is er contact gezocht met andere koren uit de gemeente. Met alle koren is contact opgenomen en twee koren waren beschikbaar om te zingen op 28 mei.

Locatie
Ondertussen zijn Hans Jans en Marco van Rijn opzoek gegaan naar een goede locatie voor het festival. De Dorpskerk in De Bilt heeft de kerk en het verenigingsgebouw De Voorhof om niet ter beschikking gesteld en ondersteunt het initiatief van harte. Alle inkomsten en bijdragen zullen voor 100% ten goede komen aan Oekraïense vluchtelingen in de zustergemeente Miescisko. Daar worden gevluchte Oekraïners vooral opgevangen bij particulieren in huis. Er is uiteindelijk een mooi programma tot stand gekomen met een de zangworkshop Zingen voor Oekraïne en een Benefiet Korenfestival voor Oekraïne met drie Biltse koren en het projectkoor uit de workshop in de middag.

Zangworkshop
In de zangworkshop ‘Zingen voor Oekraïne’ van 10.00 tot 12.30 uur o.l.v. de dirigent Ria Deurloo worden twee nummers ingestudeerd die die dag in de kerk voor het publiek worden uitgevoerd. De bijdrage van minimaal € 15,-- per deelnemer wordt opgehaald na de workshop. Een hoger bedrag is ook welkom. De opbrengsten van de workshop worden ingezet om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen met dagelijkse benodigdheden en hulpgoederen. Deelnemers kunnen zich aanmelden mannenkoornootaandeman@gmail.com.

Koren Festival
Het middagprogramma van 14.00 tot 17.00 uur wordt ingevuld door Noot aan de Man, Algemeen Zangkoor Maartensdijk, Kzz Voice en het projectkoor uit de zangworkshop van die ochtend. De toegang is vrij; er wordt gerekend op persoonlijke giften ten bate van Oekraïne. De middag wordt afgesloten met een drankje in De Voorhof tegenover de Dorpskerk.         (Marco van Rijn)