Logo vierklank.nl
De gedecoreerde Henk Zandvliet met de Global Goals button.
De gedecoreerde Henk Zandvliet met de Global Goals button. (Foto: )

Henk Zandvliet maakte werk van zijn idealen

Henk Zandvliet was een van de acht inwoners die op 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvingen. Helemaal als een verrassing kwam het niet. Wel verraste het hem dat er gasten in De Woudkapel waren die buiten zijn medeweten door zijn echtgenote Michelle waren uitgenodigd. Hij vond het heel mooi om de decoratie te ontvangen te midden van andere mensen die zich maatschappelijk hebben ingezet. 

door Guus Geebel

Henk Zandvliet is geboren in Aalsmeer en studeerde scheikunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werd op 5 september 1978 als jong raadslid geïnstalleerd in de gemeenteraad van Utrecht voor de PSP en was dat tot 29 april 1986. Over zijn werkzame leven zegt hij: ‘Ik heb altijd van mijn idealen mijn werk kunnen maken. Daarnaast heb ik vanaf de jaren 70 ook veel onbetaald werk gedaan. Daarbij was ontwikkelingssamenwerking de rode draad.’ Zandvliet was onder meer opbouwwerker bij de Associatie van Marokkaanse Migranten in Utrecht en directeur van het landelijk inspraakorgaan Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders. Hij werkte acht jaar als ambtenaar bij de gemeente Utrecht en was coördinator milieucommunicatie om bij gemeentelijke diensten meer lijnen aan te brengen. Hij werkte verder bij de Bouwbond FNV, een Vredesorganisatie in Amsterdam, voor zichzelf als subsidieadviseur en was projectleider bij de Fietsersbond. 

Actief
Henk Zandvliet woonde van 1990 tot 2000 in Houten waar hij enkele jaren raadscommissielid voor GroenLinks was. In 2006 verhuisde hij naar Bilthoven en binnenkort naar Leusden. Op 24 september 2015 werd hij gemeenteraadslid van De Bilt voor GroenLinks en in 2018 fractievoorzitter. Verder was hij voorzitter van de raadscommissie Openbare Ruimte. Henk Zandvliet was ook actief in het Biltse verenigingsleven. Tot voor kort was hij voorzitter van de Biltse werkgroep Fairtrade. Hij blijft daarvoor actief in de provinciale werkgroep. Ook is hij voorzitter geweest van de landelijke overkoepelende stichting van Fairtrade werkgroepen. Verder is hij enige tijd bestuurslid geweest van tennisvereniging Meijenhagen.

Politiek
De burgemeester noemde hem bij het uitreiken van de onderscheiding een politiek dier die zijn raadswerk goed voorbereidt. ‘De lokale democratie en het opkomen voor het GroenLinks-gedachtengoed zitten in zijn hart. In de gemeenteraad was Henk Zandvliet als fractievoorzitter woordvoerder op veel dossiers, zoals duurzaamheid, ruimtelijke ordening en financiën. Hij had ook oog voor de mensen in zijn fractie en hun ambities. Hij heeft zijn best gedaan voor een groot GroenLinks in de gemeente De Bilt, dat was zijn droom, en dat is gelukt, GroenLinks kwam als grote winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen 2022.’ De verkiezingswinst schrijft Henk Zandvliet ook toe aan het feit dat GroenLinks steeds zichtbaar is geweest in alle kernen.

Waardering
Henk Zandvliet vertelt dat hij bij sommige onderwerpen die hij las of op de televisie zag, of hoorde van mensen, altijd dacht kan ik daar iets mee of moet ik daar iets mee. Als voorbeeld noemt hij dat toen Rusland Oekraïne binnenviel hij een dag later vragen gesteld heeft over het contract van de gemeente De Bilt met Gazprom. ‘Het is rustgevend dat dit nu niet meer zo hoeft.’ Vermeldenswaardig noemt Zandvliet zijn inzet voor mensen met een beperking. Hij heeft heel veel waardering voor Anne Brommersma die hij al kent uit de tijd dat hij in de raad van Utrecht zat en Anne in de steunfractie van de PPR, begin jaren 80. ‘Ik vind dat ze het geweldig heeft gedaan.’

Global Goals
De 17 kleuren op de button die Henk Zandvliet draagt staan voor de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In Nederland zijn er inmiddels meer dan 100 gemeenten die zich Global Goals-gemeente noemen. De doelen zijn onder meer van schoon water tot eerlijke handel en gendergelijkheid. ‘Ik heb me er als raadslid sterk voor gemaakt dat ook de gemeente De Bilt zich daarbij zou aansluiten. Dat is niet gelukt, maar ik heb begin dit jaar het initiatief genomen om een manifest op te stellen dat heel breed ondertekend is met onder meer de Voedselbank, Utrechts Landschap en alle schoolbesturen. Die doen met elkaar een appèl op de gemeente De Bilt om ook Global Goals-gemeente te worden. Ik denk dat het nieuwe gemeentebestuur daar niet meer omheen kan. Henk Zandvliet vraagt ook aandacht voor de jumelage met Coesfeld. GroenLinks heeft contact met Die Grünen daar. ‘Dat is een hele leuke samenwerking geworden. Het zou mooi zijn als ook andere politieke partijen contact zouden leggen met hun geestverwanten in Coesfeld. ‘Op 7 mei is het daar Freiheitstag en gaat er een bus naar Coesfeld. Het zou mooi zijn als de Biltse politiek daarbij zou zijn.’ 

Meer berichten