De burgemeester met het diamanten bruidspaar en hun kinderen Johan en Corry.
De burgemeester met het diamanten bruidspaar en hun kinderen Johan en Corry.

Bruidspaar kijkt dankbaar terug op zestig jaar huwelijk

Algemeen

door Guus Geebel

Dinsdag 3 mei was het zestig jaar geleden dat Piet Buijs en Teuntje van Wijk in het Brabantse Bergeijk in het huwelijk traden. Teuntje was 24 en Piet 23 jaar toen ze trouwden. Burgemeester Sjoerd Potters kwam het echtpaar thuis feliciteren met hun diamanten huwelijksjubileum.

Piet Buijs is geboren in een boerderij aan de Soestdijkseweg die nu vooral bekend staat om de asperges. Zijn vader pachtte de leegstaande boerderij van Jacob De Jong Schouwenburg in 1932. Die was op een gegeven moment in Dinther in Brabant waar zijn vader vandaan kwam en waar de broer van De Jong Schouwenburg dominee was. De dominee nodigde mijn vader uit om na de dienst met hem op het kerkpad te komen. Daar zei hij dat hij gehoord had dat mijn vader trouwplannen had en vroeg of hij naar Bilthoven zou willen gaan. ‘Zo kwamen mijn vader en moeder hier terecht.’

Woonruimte
Piet Buijs had familie in Bergeijk en kwam daar regelmatig. Teuntje woonde er op een boerderij en tijdens een feestavond van de christelijke jeugdvereniging in Bergeijk leerden ze elkaar kennen. In de verkeringstijd kwam Piet om de 14 dagen naar Bergeijk. ‘We schreven elkaar brieven, want zagen elkaar maar twee keer in de maand’, vertelt Teuntje. Toen ze trouwden hadden ze meteen woonruimte. Het huis bij de boerderij werd gesplitst en de ouders van Piet woonden voor in het huis en zij achter. Piet Buijs was bij veel organisaties actief en veel weg voor vergaderingen. Het echtpaar heeft twee kinderen. Johan en Corry. Johan is de derde generatie op de boerderij. Ze hebben drie kleinkinderen, Esther, Abigail en Benjamin.

Activiteiten
Naast het boeren was Piet Buijs ook actief in het verenigingsleven. Zo was hij voorzitter van de Oranjevereniging. Ook was hij bestuurslid van verschillende landbouwgerichte organisaties. Toen ze trouwden was de boerderij een gemengd bedrijf met rond de twintig koeien, kippen, gerst, suikerbieten en voederbieten. De koeien werden weggedaan om varkens te gaan houden. Piet Buijs was eigenlijk meer ondernemer dan boer en deed er van alles bij. Hij heeft vier jaar op een asfaltmachine gewerkt, legde tuinen aan en bouwde zwembaden vooral in Bilthoven-Noord. Teuntje heeft in Bergeijk bij Weverij De Ploeg gewerkt waar 300 mensen werkten. Ze heeft verder acht jaar bij haar vader ingewoond en voor hem gezorgd. Ook op de boerderij in Bilthoven deed zij alle voorkomende werkzaamheden.

Alternatieven
De eerste aspergeplanten kwamen bijna dertig jaar geleden. Het had te maken met de ammoniakuitstoot van de varkens. De bestemming van het bedrijf werd omgezet van intensieve veehouderij naar droge opslag. ‘We hadden onder meer 1500 varkens en 10.000 kippen die in 1992 weg moesten vanwege beperking van ammoniakemissie. ‘Wat ga je dan doen. We keken naar andere inkomstenbronnen, zoals struisvogels en in Thailand bekeken we een krokodillenfarm. Een neef in Venlo stak asperges en we concludeerden dat de grond hier daarvoor geschikt was. We hebben nu asperges, een boomkwekerij, korrelmais en een faunarand met bloemen voor bijen en insecten.’

Actief
‘Om 60 jaar getrouwd te kunnen zijn moet je lief zijn voor elkaar’, zegt Teuntje. Het feest vieren ze na de aspergetijd. Dochter Corry is huisarts in Friesland. Na de basisopleiding voor arts in Nederland moest ze om huisarts te worden een jaar wachten. Dat heeft ze in Engeland gedaan. In die tijd bracht ze een vriendin mee naar Nederland en dat is de vrouw van haar broer Johan geworden. Piet en Teuntje kijken dankbaar terug op wat ze samen hier gedaan hebben. Daarbij hebben ze veel aan hun geloof gehad. Ze hebben hard en met plezier gewerkt, en zijn nog steeds actief.