Logo vierklank.nl
V.l.n.r. Wendy van Rijn en Alida Melkert bij het bord van het Mets Center aan de Rembrandtlaan.
V.l.n.r. Wendy van Rijn en Alida Melkert bij het bord van het Mets Center aan de Rembrandtlaan. (Foto: )

Jubileum Alzheimer Café De Bilt

Het Alzheimer Café De Bilt verjaart; op dinsdagavond 10 mei wordt dit 12,5 jarig jubileum gevierd met een hapje en drankje en als speciale gast, Christa Reinhoudt, één van de deelnemers van het vorig jaar uitgezonden ‘Restaurant Misverstand’. In dit programma worden mensen met dementie, die tijdelijk als restaurantmedewerker aan het werk gaan, gevolgd. 

door Henk van de Bunt

In september 2009 was het eerste Alzheimer Café De Bilt in de Koperwiek. Alida Melkert is vanaf de eerste dag betrokken, zij is coördinator/werkgroep lid van Alzheimer Café De Bilt. Wendy van Rijn, is sinds 2015 gespreksleider en werkgroep-lid.

Cafés
Alida: ‘Er bestaan sinds 1997 Alzheimer Cafés. Een Café is bedoeld als een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met dementie en hun naasten, vrienden, hulpverleners en andere belangstellenden. Er wordt elke maand een deskundige geïnterviewd over een specifiek thema. Diverse onderwerpen komen aan bod: eerste symptomen van dementie, diagnose, omgaan met gedragsveranderingen, zorgvragen, juridische bescherming, afscheid nemen etc. Het Café wordt gerund door vrijwilligers, er zijn geen kosten aan verbonden en deskundigen en inleiders die informatie geven, verstrekken deze bijna altijd belangeloos. Inmiddels zijn er meer dan 250 Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen in Nederland’. Alida vertelt, dat haar schoonmoeder ging dementeren, waardoor zij naar een voorlichtingsavond over dementie in Zeist ging: ‘Daar was men bezig een afdeling van Alzheimer Nederland op te richten en werd er gevraagd of er belangstellenden waren om daarin mee te doen. ‘Ik heb me ervoor aangemeld en nu ben ik al 30 jaar vrijwilliger bij de Alzheimerafdeling Zeist en Omstreken, medeoprichter van deze Alzheimerafdeling en bestuurslid. Als afgevaardigde van afdeling Zeist e.o. was ik betrokken bij de oprichting van het Alzheimer Café De Bilt, want dit Café valt onder Alzheimer afd. Zeist e.o.’

Diagnose
Wendy van Rijn: ‘Ik ben bijna 10 jaar casemanager Dementie geweest in de gemeente De Bilt en vanuit die hoedanigheid was ik ook nauw betrokken bij het Café hier. Toen me werd gevraagd om gespreksleider te worden heb ik dat met plezier opgepakt. Door mijn functie als casemanager dementie weet ik hoe belangrijk het is dat mensen met dementie en hun dierbaren gehoord worden en toegang hebben tot zoveel mogelijk informatie. De diagnose dementie krijgen en het leren omgaan met een steeds veranderende situatie vraagt ontzettend veel en alle steun en erkenning daaromheen is zo essentieel. Een bezoeker vertelde me jaren geleden dat haar man, die gevorderde dementie had, graag meeging naar deze avonden omdat het één van de weinige plekken was waar hij zich veilig voelde. In onze gemeente mag het Alzheimer Café, dat eens per maand, altijd de tweede dinsdag, plaatsvindt, zich verheugen in een warme belangstelling. In Coronatijd was er een dipje, zoals overal; sinds eind vorig jaar vinden de avonden plaats in het Grand Café van het Mets Center, Rembrandtlaan 1c. Ook hier hebben we een prettige en gastvrije locatie met voldoende parkeerruimte voor de deur’.

Bijdrage
Alida en Wendy hopen dat het Alzheimer Café ook de komende jaren een belangrijke bijdrage kan blijven leveren. Het laagdrempelig informatie krijgen en het lotgenotencontact kan voor mensen met dementie en hun omgeving de stap naar evt. hulp minder zwaar maken. Volgens beiden horen zij vaak van de bezoekers: ‘Was ik maar eerder gekomen dan was ik beter voorbereid’. De vaste en zeer betrokken groep vrijwilligers van het Café schenkt thee en koffie, heeft een luisterend oor en er is ook altijd een tafel aanwezig met informatie en folders over dementie.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor evt nadere informatie kunt u contact opnemen met Alida Melkert, tel 030-6562977 of e-mail: a.melkert-oosting@alzheimervrijwilligers.nl.

Meer berichten