Leerlingen uit De Bilt en Coesfeld ontmoeten elkaar.
Leerlingen uit De Bilt en Coesfeld ontmoeten elkaar.

Scholieren uit Coesfeld en De Bilt houden zich bezig met thema Vrijheid

Algemeen

Een van de doelstellingen van de jumelages is de ontmoeting van jeugd. In dat kader hebben de jumelage stichting De Bilt en de jumelage Coesfeld een excursie georganiseerd in Coesfeld en Münster. Het thema van de reis was Vrijheid.

Per trein gingen op 7 april twee leraressen Daphne Boelhouwer en Elina van Greuningen, Tine Rigter van de jumelage stichting en 13 leerlingen van Het Nieuwe Lyceum per trein naar Coesfeld. De reis verliep voorspoedig tot in Gronau waar iedereen met spoed de trein uit moest. De volgende trein kwam pas na een uur en dus kwam de groep veel te laat aan in het Heriburg gymnasium te Coesfeld, waar 15 leerlingen al hun opwachting maakten. Er werd allereerst kennis gemaakt met elkaar en daarna gegeten in de kantine van de school. De eindexamenleerlingen van de school vierden verkleed en met luide muziek hun laatste schooldag, maar gelukkig bleken de lokalen goed geluiddicht. Na het eten gaf professor Peterse een inleiding, waarbij hij onder andere vertelde over de Bevrijdingsdag in Nederland. Hierna ging de groep leerlingen onder begeleiding van twee docenten het thema vrijheid verder uitwerken: ’Voel jij je vrij, zo ja waarom en zo nee, waarom niet’. De leerlingen gingen echt met elkaar in discussie, in het Engels of het Duits, waarbij opviel dat de Nederlandse leerlingen zich al aardig in het Duits konden uitdrukken en de taal ook verstaan. Vervolgens kreeg de groep een kleine rondleiding in het centrum van Coesfeld. De heer Öhmann, de belangrijkste organisator van de reis, vertelde iets over het beeld van Jits Bakker op het Marktplein en ook over het kunstwerk, dat de vervuiling van de wereld aanklaagt. Het park werd nog even bezocht en toen konden de leerlingen zelfstandig de stad bezoeken. Om 18.30 werd gezamenlijk pizza gegeten, waarna de leerlingen mee gingen naar de gastfamilies. 

Munster
De volgende ochtend bleek dat het bij sommige gastfamilies heel gezellig was geweest .Na nog een spel in de school vertrok de groep weer per trein naar Münster. Dat was althans de bedoeling. Er bleek een boom op de rails te liggen en dus werd in allerijl een bus geregeld, die een gedeelte van de rit aflegde, waarna weer verder gereisd kon worden per trein. In Münster was een ontvangst in het Haus der Niederlande. Professor Peterse vertelde in de enorme bibliotheek van het gebouw over de studies Nederlands die hier gevolgd kunnen worden, in de literatuur, maar ook in de politiek, wetenschap, kunst en cultuur van Nederland. Vervolgens werd plaatsgenomen in de prachtige ontvangstzaal van het huis. Hier is bijna alles nog origineel, wat bijzonder is, omdat Münster in de oorlog bijna volledig platgebombardeerd is.

Vrede van 
De Friedenssaal in het oude raadhuis werd bezocht. Hier werd in 1648 de vrede gesloten na de 80 jarige oorlog en ontstond de republiek der Nederlanden als soevereine staat. Lekker eten in de Mensa van de universiteit stond op het programma en daarna konden de leerlingen zelf Münster ontdekken. In gemengde groepen ging men de stad in. Om 17 uur vertrok de trein naar terug en na een lange, voorspoedige reis kwam iedereen tevreden thuis.

Zowel de Duitse als de Nederlands leerlingen hebben het uitstekend naar hun zin gehad. Er was een prima, harmonieuze sfeer en ze trokken echt met elkaar op. De eerste avond al vroeg een meisje ‘wanneer komen ze naar ons?’. Er was veel contact via Instagam en we hopen van harte dat de contacten blijven bestaan. Vriendschappen en verbinding tussen mensen van verschillende nationaliteiten zijn heel belangrijk. Juist nu.        (Tine Rigter)