Leerlingen van Het Kompas druk met de aanleg van een bij- en insectvriendelijke omgeving.
Leerlingen van Het Kompas druk met de aanleg van een bij- en insectvriendelijke omgeving.

Planten voor de bij

Algemeen

Woensdag 13 april plantten 27 leerlingen van basisschool Het Kompas (Westbroek) in twee ploegen zo’n 200 struiken langs enkele randen van het Westbroekse evenemententerrein. De planten zijn speciaal uitgekozen om een bij- en insectvriendelijke omgeving te maken. Die beestjes kunnen daar binnenkort veel stuifmeel en nectar als voedsel uit de bloemen halen. 

De dag vóór het planten had Sonne Copijn van de Bee Foundation een ‘bij’-les gegeven aan de kinderen van groep 6-7. Daar werd ook gesproken over de afnemende biodiversiteit en hoe we zelf aan het herstel daarvan kunnen meewerken. 

Plan
Het plan is bedacht door de werkgroep Biodiversiteit Westbroek en is financieel ondersteund door Groen aan de Buurt. Ook de gemeente De Bilt ondersteunde het plan en heeft adviezen gegeven over welke planten goed voor bijen en andere insecten zijn, zoals hondsroos, hazelaar, kardinaalsmuts, liguster, Gelderse roos, lijsterbes, wilde appel, mispel en meidoorn. Er is gekozen voor laagblijvende struiken om de molenbiotoop niet te verstoren.

Bezwaren
Na aanvankelijke bezwaren van verenigingen die het evenemententerrein en omgeving gebruiken is er een aantal overleggen geweest. Deze hebben tot een compromis geleid, waarbij voorkomen wordt dat zeldzame natuurwaarden activiteiten in de omgeving, zoals de Koningsfeesten en de Bijbelvakantieweek, onmogelijk maken. Na de Koningsfeesten zal de diervriendelijke oever en het stuk voor de nu gezette planten worden ingezaaid zodat de oever begroeid wordt en er een bloemrijk grasland ontstaat. (André Laarakker, Werkgroep Biodiversiteit Westbroek).