In de loop van de week groeide de opbrengst tot boven de 15.000 euro.
In de loop van de week groeide de opbrengst tot boven de 15.000 euro.

Leerlingen Theresiaschool in actie voor Oekraïne

Algemeen

Vorige week hebben de leerlingen van de Theresiaschool in Bilthoven een sponsorloop georganiseerd om geld in te zamelen voor Oekraïne. Dit idee kwam van een aantal leerlingen uit groep 6. Zij hebben zelfstandig plannen gemaakt, overleg gevoerd met leerkrachten en zijn vervolgens aan de slag gegaan. Er moest een route uitgezet worden, sponsorformulieren gemaakt en brieven opgesteld voor ouders. Vervolgens zijn de kinderen op zoek gegaan naar sponsoren. 

Op het terrein van het Oude Biltse Meertje werd de route uitgezet. Tijdens de gymles hebben de leerlingen gerend voor Oekraïne, aangemoedigd door ouders en andere bekenden. Al snel werd de tienduizend euro aangetikt. Daar bleef het niet bij, in de loop van de week groeide de opbrengst tot ruim 15.000 euro. Gedacht werd dat het daarbij zou blijven en er werd een fotomoment met de initiatiefnemers georganiseerd. Uiteindelijk liep het bedrag nog verde op tot boven de 18.000 euro. Het feit dat het initiatief voor de sponsorloop en de organisatie helemaal door de kinderen is opgepakt maakt dit resultaat extra bijzonder.         (Arjan Dam)