Logo vierklank.nl
Foto:

Seniorenwandeling

In De Bilt/Bilthoven is een actieve wandelgroep van senioren die elke woensdag een wandeling organiseert. Iedere 1e en 3e woensdag van de maand een korte wandeling van 9 à 10 km. De 2e en 4e woensdag van de maand van 10 à 16km. 

Er wordt om 10.00 uur bij het H.F. Witte Dorpshuis, Henri Dunantplein 4 in De Bilt verzameld en van daaruit vertrokken met auto’s naar het startpunt van de wandeling. Degenen die meerijden betalen een bijdrage in de benzinekosten. Het startpunt bevindt zich als regel binnen een straal van 50 km rondom De Bilt. 

De wandelingen gaan altijd door ongeacht de weersomstandigheden. Aan- of afmelden is niet nodig. Ook mensen uit de omliggende plaatsen zijn van harte welkom. Het wandelprogramma wordt voor twee maanden bekend gemaakt met de naam van degene die de leiding heeft en de afstand. Ongeveer drie dagen van tevoren wordt de wandeling en de aanrijroute via de mail aan alle deelnemers door gegeven. Degenen die geen computer hebben ontvangen de wandeling en aanrijroute per post. Wanneer er een 5e woensdag in een maand valt, wordt er wat verder weg gewandeld en wordt vaak gebruik gemaakt van openbaar vervoer. 

Personen die graag wandelen en zo af en toe een wandeling willen organiseren zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Steven Roskott, tel. 030 2204633 of 06 81228833, sroskott@xs4all.nl. 

Meer berichten