Het eerste bestuur: v.l.n.r.: H. Rietveld, A. Postema, G.A. v. d. Pol-Mensink, Tj. Lanqerveld en J. v. d. Heijden. P. Zonneveld (eerste voorzitter) was afwezig.
Het eerste bestuur: v.l.n.r.: H. Rietveld, A. Postema, G.A. v. d. Pol-Mensink, Tj. Lanqerveld en J. v. d. Heijden. P. Zonneveld (eerste voorzitter) was afwezig.

30 jaar Historische Kring D’Oude School

Algemeen

door Henk van de Bunt

Dit jaar viert de Historische Kring D’Oude School zijn 30-jarige bestaan. Een speciale jubileumcommissie weet er uitvoerig over te vertellen en bundelt tal van activiteiten.

Ellen Drees vertelt over de oprichting: ‘Deze ging met veel publiciteit gepaard. Maar liefst negen keer haalde de nieuwe vereniging de toenmalige lokale pers. Het eerste stuk in de krant van 25 februari 1992 verwijst naar het initiatief van een aantal ingezetenen om een historische vereniging op te richten. De Bilt was een van de weinige gemeenten in de omgeving waar een dergelijke vereniging nog ontbrak. De plannen die de aanstaande vereniging had, waren het organiseren van lezingen, bijeenkomsten, tentoonstellingen en excursies. Ook werd gedacht aan het bevorderen van historisch onderzoek. En men wilde een bibliotheek en een archief inrichten om zoveel mogelijk gegevens voor leden toegankelijk te maken. Daarnaast wilde men met enige regelmaat een periodiek uitgeven’. 

Diashow
Marcel Jansen is voorzitter van de jubileumcommissie: ‘De oprichting kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Tjitse Langerveld trok al een aantal jaar veel belangstelling met zijn diashows. Met plaatjes van oude foto’s en prentbriefkaarten en een flinke dosis humor wist Tjitse altijd veel toeschouwers te trekken. Meer op de achtergrond was Jan van der Heijden ook al een flink aantal jaren bezig een mooie verzameling prentbriefkaarten aan te leggen en daarnaast een minstens net zo grote boekenverzameling. Op gele notitieblaadjes werden verwijzingen aangebracht naar De Bilt in de teksten. Sinds 1984 schreef hij regelmatig stukjes voor de Biltse en Bilthovense Courant’.

Sappemeer
Zo’n 200 km verder weg was nóg iemand al lange tijd actief de geschiedenis van De Bilt en Bilthoven te onderzoeken. De heer J.W.H. Meijer was in zijn nieuwe woonplaats Sappemeer bezig aan zijn Kleine Historie van De Bilt, een boek dat een beeld schetst van de ‘geboorte’ van De Bilt vanaf de préhistorie en de kloostertijd. Meijer was ooit door oud-gemeentesecretaris Ph. Damsté geïntroduceerd met het verleden van De Bilt. De (toen nog) gemeentesecretaris deed veel onderzoek naar het verleden en schreef daar ook regelmatig over in de toenmalige lokale pers. Damsté en Meijer bezochten wekelijks het (toen nog) Rijksarchief in de provincie Utrecht om daar uittreksels te maken van de zogenaamde dorpsgerechten, de laag rechtelijke archieven, waarin o.a. transporten van grond en ander onroerend goed werden genoteerd. Zowel Jan van der Heijden als J.W.H. Meijer hadden een boekje uitgegeven met oude ansichtkaarten van De Bilt-Bilthoven.

Archief
Ellen Drees vervolgt: ‘Tijdens de dia-lezingen werd aan Tjitse Langerveld met grote regelmaat gevraagd waarom er toch nog steeds geen Historische Vereniging in De Bilt was. Toen ook Piet Zonneveld, bestuurslid van de Historische Stichting Oostbroek en De Bilt, met die vraag kwam, besloten ze samen een aantal mensen van wie we zeker wisten dat zij interesse hadden in de Biltse en Bilthovense geschiedenis, te benaderen. Behalve Jan van der Heijden waren dit mevrouw G.A. van de Pol-Mensink, Abe Postema en Henk Rietveld. Beide laatsten waren werkzaam bij de gemeente; Rietveld als archiefbeheerder. In november 1991 kwamen deze zes personen samen voor een eerste brainsstormsessie. Samen vormden zij een initiatiefcomité dat in de weken daarna de plannen voor de nieuwe vereniging ging uitwerken’.

Ellen Drees en Marcel Jansen in het interieur van De Oude school.