Voorzitter Marius van den Bosch is blij dat de sportverenigingen deze moeilijke periode goed zijn doorgekomen
Voorzitter Marius van den Bosch is blij dat de sportverenigingen deze moeilijke periode goed zijn doorgekomen

Biltse Sport Federatie houdt voeling met sportverenigingen in coronatijd

Algemeen

door Kees Diepeveen

In maart 2020 was de eerste lockdown een feit. Competities werden stilgelegd en alle sportverenigingen moesten hun deuren sluiten. Met tussenposes in de zomerperiode van 2020 en 2021 werden regelingen versoepeld om gedurende de winterperiodes weer aangehaald te worden. Het zijn moeilijke tijden voor sportverenigingen. Voorzitter Marius van den Bosch voorzitter van de De Biltse Sport Federatie (BSF) vertelt hoe in deze periode voeling is gehouden met de sportverenigingen.

Het verenigingsleven staat onder druk. Het niet samen kunnen sporten, competities die zijn stilgelegd, sporthallen en kantines die dicht waren. Alle componenten die het verenigingsleven zo leuk maken waren weggevallen. En er was natuurlijk ook de angst voor corona. Het zijn moeilijke tijden voor de sportverenigingen die hun uiterste best moeten doen om sporters en vrijwilligers voor de verenigingen te behouden. De BSF heeft in deze periode veelal in samenwerking met de gemeente De Bilt getracht verenigingen te ondersteunen en van dienst te zijn waar dit nodig was.

Vrijwilligers
Het (Pim) Mulier Instituut, dat onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de sportwereld, bracht cijfers in de Monitor Sport en corona. Het percentage clubs dat aangaf in het afgelopen jaar een daling in leden te hebben gehad, steeg in 2021 van ongeveer 30 procent naar iets meer dan 40. Dat is vooral het beeld bij de kleine binnensportverenigingen, zoals de zaalsportclubs. Marius van den Bosch: ‘Die verenigingen moeten alle zeilen bijzetten om hun leden en vrijwilligers binnenboord te houden. Maar gelukkig hebben we bij onze leden deze cijfers niet waargenomen. We zijn aan het begin van de pandemie direct in contact getreden met de gemeente De Bilt om er met elkaar voor te zorgen en te voorkomen dat er verenigingen om zouden vallen. Samen met de gemeente zijn we heel snel geweest met het doorgeven van de compenserende regelingen en door de tijd heen de mutaties op die regelingen. Dat is heel goed verlopen. Dat is door een aantal verenigingen teruggekoppeld’.

Compensatieregelingen
‘Ik heb maandelijks contact gehad met de sportambtenaar van de gemeente over de aanpak van de compensatieregelingen die door het Rijk en de gemeente beschikbaar zijn gesteld. Zo hoefden de verenigingen die zaal-uren inhuren en buitensportverenigingen die velden huren van de gemeente geen huur te betalen of werden gecompenseerd. De gemeente is daar steeds zeer voortvarend mee omgegaan. Ook hebben we samen met de gemeente digitale bijeenkomsten georganiseerd om van de verenigingen zelf te horen hoe het er voor staat, maar ook om ideeën uit te wisselen om de boel draaiende te houden of mogelijk weer op de rit te krijgen. Dat blijkt tot op heden gelukkig mee te vallen. Het is fijn om te kunnen vaststellen dat de regels van overheid en gemeente goed gewerkt hebben’, aldus’ Van den Bosch.

Wandeltochten
Inmiddels bestaat er ook een Sport Bevorderings Fonds waar verenigingen gebruik van kunnen maken. Bij de totstandkoming van dit fonds heeft de BSF ook zijn steentje bijgedragen. Met deze regeling kan een vereniging een financiële bijdrage voor extra of vernieuwende initiatieven aanvragen. Diverse verenigingen in de gemeente hebben al een subsidieverzoek ingediend. Van den Bosch: ‘Wat ons ook is opgevallen is dat het bij de zaalsporten gelukkig niet echt slecht gaat. Deze verenigingen hebben creatief gehandeld en zijn naar buiten gegaan met hun sport, al dan niet in aangepaste vorm. Parkeerplaatsen, parkeergarages, grasvelden en de bossen, werden benut om te trainen. Verenigingen gingen ook met hun leden wandeltochten maken. Ook de communicatie met de leden werd opgeschroefd. Snel bleek dat binding met leden en vrijwilligers van groot belang is om ze binnen boord te houden’.

Lichaamsbeweging
‘Wat opvalt bij landelijke enquêtes en inventarisaties is dat veel sporters met een migratieachtergrond tijdens de pandemie zijn afgehaakt. Die tendens is ook in De Bilt zichtbaar. We zijn op zoek naar ideeën en suggesties om deze plaatsgenoten gemotiveerd te krijgen om weer actief te gaan sporten. Daar willen we ons graag voor inzetten. Vermeldenswaard is ook dat er in de afgelopen twee jaar vele initiatieven voor ouderen van de grond gekomen zijn om op alternatieve wijze aan lichaamsbeweging te doen. Voorbeelden daarvan zijn: de 3e helft bij SVM, Golden Sports in Bilthoven en Walking football bij FC De Bilt’.

Preventieakkoord
Bij de totstandkoming van het plaatselijke Preventieakkoord is de BSF ook actief geweest. Hierin worden sportverenigingen geactiveerd om hun terreinen gezonder te maken. Dat kan zijn in de vorm van een rookverbod, maar ook gezonde producten aanbieden in de kantines. De werkgroep die het akkoord heeft voorbereid heeft ook nadrukkelijk gewezen op inclusiviteit zoals het beter toegankelijk maken van sportlocaties voor mensen met een lichamelijke beperking. ‘Op dat punt zijn grote stappen gezet en ik ben trots dat de BSF daar zijn steentje aan heeft bijgedragen’ aldus de voorzitter.

De maandelijkse gesprekken met de sportambtenaar staan nog steeds op de agenda. Zo is er een hele korte lijn wanneer er zaken bespreekbaar gemaakt moeten worden of direct informatie ingewonnen moet worden. Zowel BSF als gemeente vinden dit een hele prettige wijze van samenwerking die tot op heden zijn nut ten volle heeft bewezen. Wie meer wil weten over de BSF zie www.bsfnet.nl