Judoleraar Martin Koudijs deelt lekkers uit aan de kinderen voor hun positieve inzet tijdens de judolessen.
Judoleraar Martin Koudijs deelt lekkers uit aan de kinderen voor hun positieve inzet tijdens de judolessen.

Judolessen bij Basisschool de Rietakker

Algemeen

In het 3e en 4e kwartaal van dit jaar hebben alle kinderen van de P.C. Daltonschool de Rietakker in De Bilt judolessen gehad van een echte judoleraar, waarbij d.m.v. de judosport naast bewegen ook gewerkt werd aan het welbevinden.

door Kees Diepeveen

Meer bewegen is belangrijk, maar bewegen doet meer dan alleen de motorische vaardigheden van kinderen verder ontwikkelen. Het helpt ook bij het welbevinden van kinderen op school. Het geeft ze zelfvertrouwen, het gevoel van ‘ik mag er zijn’, en hoe om te gaan met andere kinderen. Met die insteek zijn directeur Jan Buis en gymleerkracht Sebastiaan Klok op zoek gegaan naar een extra middel voor de groepsvorming tijdens de ‘gouden weken’ van een schooljaar. 

Metafoor
Sebastiaan Klok: ‘In deze eerste weken na de zomervakantie wordt er op de Rietakker - één van de scholen van Stichting Delta - door de leerlingen per jaargroep gewerkt aan een eigen klassenmetafoor. Ze creëren gezamenlijk een kunstwerk met een weg. Hierin verwerken de kinderen zelfgemaakte klassenafspraken en een groepsdoel voor het komende jaar. Alle kinderen committeren zich aan de gemaakte afspraken en het einddoel. De metafoor wordt een heel schooljaar gebruikt en is ook gekoppeld aan de waarden van de school. Communicatie, Veiligheid, Bevlogenheid, Identiteit en Eigenaarschap zijn de waarden die in het onderwijs bij de Rietakker terug komen. Om dit alles een vliegende start te geven hebben alle kinderen van de school in het 3e en 4e kwartaal judoles gehad van een echte judoleraar. Martin Koudijs van judovereniging Judokan Maartendijk en VVSO – WVT Bilthoven heeft alle judolessen verzorgd, waarbij elke week een koppeling werd gemaakt met een waarde van de school’. 

Directeur Jan Buis: ‘De kinderen zitten letterlijk aan elkaars ontwikkeling, met een prachtig resultaat. Kinderen zijn motorisch vaardiger en zelfverzekerder geworden. Ze hebben meer geleerd over zichzelf, hun klasgenoten en de groepsdynamiek. Met de judo-lessen slaan we drie vliegen in één klap. Welbevinden, zelfvertrouwen en extra bewegen’. Landelijk is een negatieve trend zichtbaar m.b.t. de motorische ontwikkeling van kinderen. Deze trend zien Sebastiaan Klok en zijn gymcollega’s van de andere scholen van Stichting Delta ook en zijn daarom een nieuwe weg ingeslagen. ‘Wij werken tijdens de gymlessen volgens het gedachtegoed van het ASM-model. Het Athletic Skills Model (ASM) is een praktisch en wetenschappelijk model uit Nederland voor veelzijdig bewegen voor iedereen, op elke leeftijd en op elk niveau, dat je fitter, vitaler en gezonder maakt. Hierbij spelen we in op de creatieve kant van bewegen. We testen twee keer per jaar via de MQ Scan de motorische ontwikkeling van een kind. Hierbij spelen we in op de creatieve kant van bewegen. We willen het integreren in het hele onderwijs. In de gymlessen worden verschillende beweegvormen geoefend wat onze leerlingen betere bewegers maakt. Dat zien we terug in de uitslagen, onze leerlingen scoren bovengemiddeld hoog op de test en ervaren veel plezier.’ 

Met deze judolessen was er een extra beweegmoment in de week voor de kinderen en werd er direct gewerkt aan het zelfvertrouwen, samenwerking en gelijkwaardigheid van de kinderen in de groep. 

!