Sinds 2019 wordt er gestreden over Prinschelaan als straatnaam.
Sinds 2019 wordt er gestreden over Prinschelaan als straatnaam.

Tumult over Bilthovense Prinschelaan

Algemeen

door Henk van de Bunt

Het ziet er naar uit dat de nieuwe zijweg van de Soestdijkseweg toch de naam Prinschelaan gaat krijgen. Na het nodige juridisch gesteggel volgt de gemeente alsnog de uitspraak van de Rechtbank.

Eerder dit jaar leidde het doorgehaalde straatnaambord al tot een artikel van Evert Theunissen. Hij ging uit van de veronderstelling dat de doorhaling van de straatnaam te maken had met de overige twee Prinsenlanen in de gemeente. Dat blijkt anders in elkaar te zitten.

Bezwaar
Het wijkje met zes villa’s ligt op het terrein van een voormalige houthandel aan de Soestdijkseweg. Drie families Eysink - Reuder, Tahrawi - Sunarto en de Boer-Snellers beijverden zich in een open brief voor de naam Prinschelaan: De naam van deze straat is op voordracht van de eerste bewoners en historisch onderbouwd vastgesteld na een formeel proces door de namencommissie van de gemeente De Bilt. Een andere bewoner ging in bezwaar tegen deze naamgeving in januari 2019. In eerste instantie wordt dit bezwaar ongegrond verklaard door de gemeente; via zijn advocaat wordt er opnieuw bezwaar gemaakt door deze bewoner. Middels een hoorzitting worden de nieuwe bezwaargronden aan een bezwarencommissie van de gemeente voorgelegd in mei 2020. Op 24 nov 2020 publiceert de gemeente De Bilt dat de bezwaren van de andere bewoner gegrond zijn en de naam Prinschelaan wordt ingetrokken en dat dit straatgedeelte (ook) Soestdijkseweg Noord gaat heten’.

Vereniging van Eigenaren
In januari 2021 besluit de Vereniging van eigenaren (VvE) van de nieuwe wijk via een stemming dat de naam Prinschelaan de voorkeur heeft, met als gevolg dat de VvE in beroep gaat tegen het besluit van de gemeente. In een digitale zitting met de Rechtbank in juni 2021 zijn alle belanghebbenden aanwezig bij deze rechtszaak. De Rechtbank oordeelt op 8 september 2021 dat het bezwaar van de andere bewoner ongegrond verklaard had moeten worden, dat de gemeente niet juist heeft gehandeld richting de eerste bewoners en de straatnaam van de nieuwe zijweg van de Soestdijkseweg Noord om moverende redenen een andere naam moet hebben dan Soestdijkseweg Noord (dus mogelijk Prinschelaan). Binnen 8 weken (voor 16 nov 2021) moet dit zijn uitgevoerd. 

Verbazing
De gemeente verzoekt in eerste instantie om schorsing van de uitspraak van 8 september 2021 door de Rechtbank bij de Raad van State, maar besluit in haar collegevergadering van 30 november tot intrekking van het hoger beroep Juriste Isabelle Ribourdouille van de gemeente licht toe: Het college heeft besloten een neutrale positie in te nemen en het beroep in te trekken. De BAG beheerder (basisregistratie adressen en gebouwen) van de gemeente zal een brief sturen waarin de straatnaamswijziging naar Prinschelaan wordt aangekondigd. De gemeente verwacht dat de andere bewoner daar bezwaar tegen zal aantekenen bij de bezwarencommissie. De bezwarencommissie zal een hoorzitting houden welke door de gemeente zal worden gezien als de door de Rechtbank aanbevolen hoorzitting waarom de derde bewoner niet de naam Prinschelaan wil. De bezwarencommissie zal de uitspraak van de Rechtbank van 8 september jl. als advies meekrijgen. Dit staat dan los van beroep van de derde bewoner bij Raad van State. Hiervoor wordt een nieuwe datum ingepland’. 

De toegangsweg naar het wijkje achter de Soestdijkseweg.
Inzet van straatnaamgevingsconflict ligt tussen de nummers 480 en 486 op de Soestdijkseweg Noord.
!