Les in gebarentaal is helemaal niet moeilijk maar juist heel erg leuk en super aandoenlijk.
Les in gebarentaal is helemaal niet moeilijk maar juist heel erg leuk en super aandoenlijk.

Praten met je Handen

Algemeen

Een jaar geleden hadden ze een fantastische opening gepland van de eerste ‘samen naar school-klas’ in deze regio. De (kinder-)burgemeester zou een openingswoordje geven, samen met wethouder Madeleine Bakker. We weten allemaal waarom dit heuglijke moment niet door kon gaan. Gelukkig kon corona niet alles tegenhouden.

Vorig jaar startte Stichting Duco dus met de ultieme vorm van inclusief onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of een (meervoudige) beperking. Wanneer kinderen mét en zonder handicap samen leren en spelen op dezelfde school, leggen we het fundament voor een inclusieve samenleving. Op school begint bewustwording en contact. Door het wegnemen van drempels in het onderwijs, bevorderen we contact met iedereen. Zo leren kinderen dat mensen met een beperking niet ‘raar’ zijn. Iedereen is anders, iedereen hoort erbij. 

Vaak hebben deze kinderen moeite met communiceren, dit doen ze vooral met hun handen. In de maand oktober, de maand van de ondersteunende communicatie, hebben de kinderen van de ML King en Kievitschool een gezamenlijk een project met Lotte en Max gedaan. Lotte en Max leren kinderen en leerkrachten de basisgebarenTer afsluiting was er een theatervoorstelling. (Diana de Rouwe)