Lijn 77 rijdt nu nog langs station Bilthoven. (foto Guus Geebel)
Lijn 77 rijdt nu nog langs station Bilthoven. (foto Guus Geebel)

Toekomst openbaar vervoer in De Bilt onzeker

Algemeen

door Henk van de Bunt

In december 2025 start voor het Utrechts regionaal openbaar vervoer een nieuwe concessieperiode; een concessie in het openbaar vervoer is het alleenrecht om openbaar vervoer te verrichten in een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode. Voordat de provincie Utrecht deze nieuwe vergunning afgeeft aan de vervoerder(s) om te mogen rijden, moet er nog veel gebeuren. Een eventuele nieuwe concessie was één van de onderwerpen, welke op de agenda van de persconferentie van het College van B en W van afgelopen vrijdag stond. 

De Provincie als opdrachtgever zal eerst op hoofdlijnen bepalen wat aan de vervoerder(s) gevraagd gaat worden allereerst om meer tevreden reizigers te krijgen naast een efficiënt ingericht OV. Ook dient er flexibel ingespeeld te (kunnen) worden op actuele ontwikkelingen. Daarbij gaat het om het zogenoemde Ontwerp OV-netwerkperspectief, waarin ingrijpende veranderingen worden voorgesteld voor het OV van Utrecht met nieuwe tramlijnen en het omleiden van streekbussen om de binnenstad van Utrecht heen. Dit zou moeten gebeuren in de periode van de nieuwe concessie, dus tussen 2025 en 2035. Wat betekent dit voor de eisen die gesteld gaan worden aan het Utrechts openbaar vervoer van de nabije toekomst, bijv. aan zaken als hoe het OV netwerk zich gaat ontwikkelen. Maar ook hoe schoon en duurzaam moet het OV zijn? 

Verlengen
Formeel loopt de huidige concessieperiode in december 2023 af. De onzekerheid rondom het te verwachten aantal OV reizigers als gevolg van corona en de financiële effecten zorgen voor een ongunstige markt om nu al op aan te besteden. Daarom is de Provincie voornemens om de concessie met twee jaar te verlengen. De nu lopende concessies worden door Qbuzz in de regio Utrecht onder de merknaam U-OV uitgevoerd en door Syntus in het (noord)oosten en westen van de Provincie Utrecht inclusief de stadsdienst van Amersfoort.

Rover
Het gaat over de nieuwe concessie voor het OV, die in 2025 moet ingaan. Volgens Evert Bouws (Rover) is veel daarvan bestuurlijk van aard: ‘Het gaat bijv. over de manier waarop de verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen de Provincie en de vervoerders. De mogelijke uitvoering van het OV vanaf 2025 is echter te vinden in het Ontwerp OV-netwerkperspectief. Binnenkort is er een vergadering van het ROCOV-Utrecht (vertegenwoordigers van de reizigers in het OV in de Provincie)’. Sander van Oorspronk van de gemeente De Bilt: ‘ROCOV-Utrecht is een andere partij in dit proces. Deze organisatie heeft contacten met (lokale) reizigers, ongetwijfeld ook met Biltse reizigers. Vanuit die hoek brengen zij de belangen van reizigers op tafel. De gemeente heeft eigen kanalen om invloed uit te oefenen’.

Toekomst
Evert Bouws: ‘Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden over de toekomst van het OV en er zijn wilde plannen van de gemeente Utrecht, die nadelig kunnen uitpakken voor de busverbinding met De Bilt en Zeist. Wij hebben bijvoorbeeld niets aan de ondergrondse tram, als die er al komt. Mogelijk is er straks geen directe verbinding meer tussen de binnenstad en Zeist, De Bilt en Maartensdijk. Utrecht wil die gaan omleiden om het centrum heen naar het Centraal Station; dus niet meer via de Biltstraat, het Lucasbolwerk en de Neude. Van Oorspronk vult aan: ‘Gelijk met een mogelijk metronetwerk wordt volgens de langetermijnvisie veel busverkeer ofwel omgeleid via het station of elders buiten de stad ontsloten op het metronetwerk. Dat betekent voor Biltse reizigers extra overstappen. Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor lijn 77 en dus de busverbinding met het station. Als gemeente geven we samen met de andere omliggende gemeenten een reactie aan de Provincie op de plannen’.

Oproep
Mogelijk is er straks dus geen directe verbinding meer tussen de binnenstad en Zeist, De Bilt en Maartensdijk. Hoe staat De Bilt hierin? Anne Brommersma: ‘Dit speelt op lange termijn, maar wij steken nu al onze hand op. Wij maken ons zorgen over de aansluiting van het Biltse OV op de binnenstad van Utrecht.’ Wethouders Anne Brommersma en Madeleine Bakker hebben vorige week de gemeenteraad opgeroepen naar de informatiebijeenkomst van de Provincie op 24 november te gaan: Die oproep was: ‘Ga daarheen en laat horen wat je vindt’. Madeleine Bakker: ‘De provincie moet serieus omgaan met geluiden uit de gemeenten. Versobering van het lokale OV-aanbod is niet verstandig. Dit is het moment om bij te sturen’. 

Lijn 78 vervalt
Op korte termijn verandert voor busreizigers in Bilthoven toch één en ander. Lijn 78 (Bilthoven-Noord) wordt vanaf 12 december door de provincie Utrecht uit de dienstregeling genomen, omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Er komt U-flex voor terug, een soort belbus waarmee gebruikers naar het station kunnen reizen. Daar kan worden overgestapt op de trein, op lijn 77 of op andere buslijnen. Daarnaast kunnen gebruikers van U-flex ook rechtstreeks naar andere bestemmingen in Bilthoven reizen.

Lijn 78 wordt vanaf 12 december door de provincie Utrecht uit de dienstregeling genomen, omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt.