Het publiek volgt de voorlichting aandachtig.
Het publiek volgt de voorlichting aandachtig.

Bijeenkomst voor- en nadelen coronavaccinatie Centrumkerk

Algemeen

door Walter Eijndhoven

Maandag 15 november organiseerde de Centrumkerk in Bilthoven voor belangstellenden een bijeenkomst over de voor- en nadelen van coronavaccinatie en hoe met elkaar om te gaan als gevaccineerde en niet-gevaccineerde. Na twee lezingen volgde een debat tussen de aanwezigen.

Nu wij ons weer moeten aanpassen aan allerlei coronamaatregelen bestaat een kans op tweedeling binnen de maatschappij. Gevaccineerden tegen niet-gevaccineerden. Ook binnen het christelijk geloof vinden discussies plaats hoe om te gaan met niet-gevaccineerde kerkgangers. Jacques Schenderling, ethicus en predikant in Ingen, is bang voor een tweedeling binnen de maatschappij. ‘Binnen het christelijk geloof is iedereen welkom in de kerk’, vertelt hij. ‘Wij hebben zorgplicht voor elkaar. En dat is nu precies waar de schoen wringt. Dankzij de pandemie ontstaat spanning tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden en dat is iets wat je niet wilt. Deze laatste groep ziet zich nu vaak als de gebeten hond’.

Redenen
Volgens Schenderling zijn er diverse redenen waarom mensen zich niet laten vaccineren. ‘Wij kunnen diverse groepen niet-gevaccineerden onderscheiden. Zo heb je een groep mensen die nog niet bereid is zich te laten prikken. Vaak zijn dit migranten die onze taal nog niet machtig zijn. Een oplossing zou zijn om hulp van de moskee in te roepen. Ook mensen met psychische klachten kunnen langere tijd nodig hebben, voordat zij zich durven laten vaccineren. In de Bible Belt spelen religieuze redenen een rol, zoals bij Hersteld Hervormden. Hun relatie met God is belangrijker dan hun eigen gezondheid. Als zij zich laten vaccineren halen zij iets weg uit Gods hand. Daarnaast heb je nog een groep complotdenkers. Hun wantrouwen richting overheid is erg groot. Zij zou bijvoorbeeld via een naald een chip in je lichaam kunnen inbrengen. De laatste groep bestaat uit mensen die uit gemakzucht weigeren zich te laten vaccineren, de zogenaamde ‘free riders’. Waarom zou ik mij laten vaccineren als het overgrote deel van de bevolking dat al doet? Volgens hen ontstaat er nu toch groepsimmuniteit’.

Geschiedenis
Jan Maarseveen, oud-huisarts in Bilthoven start zijn bijdrage met de geschiedenis van de vaccinatie. ‘Aan het einde van de achttiende eeuw ontdekte de Engelse arts Jenner dat melkmeisjes nauwelijks ziek werden door pokken en legde een relatie met het contact dat deze meisjes hadden met koeien waarvan de uiers besmet waren met koepokken’, legt Maarseveen uit. ‘Jenner experimenteerde met het vocht uit zo’n koepok (Latijn vaccinia) door dit in de huid te enten. Na besmetting hierna met het pokkenvirus, werden de geënte mensen nauwelijks ziek’. Deze methode werd beschreven als enting van vaccinia. In de volksmond al gauw vaccinatie genoemd. Ook in die prille tijd van de vaccinatie waren er al verschillen van mening hierover. Net als nu vaak leidend tot fors emotionele confrontaties. Maarseveen beschrijft spotprenten waarop gevaccineerde mensen zijn te zien met uit hun huid groeiende minikoeien.

Bijwerkingen
Hierover was Maarseveen duidelijk. ‘Door het massale wereldwijde gebruik van het vaccin tot nu toe, konden bijwerkingen op deze termijn heel goed worden geïnventariseerd’, vertelt hij. ‘Deze blijken zeer laag te zijn en al helemaal in relatie tot de bijwerkingen van het doormaken van de ziekte zelf. De relatief weinige bijwerkingen die werden gevonden zijn ook grotendeels dezelfde als die door infectieziekten kunnen optreden’. Over de angst voor bijwerkingen op langere termijn legde Maarseveen uit dat deze op basis van de toegepaste methodiek onwaarschijnlijk is. ‘Het ingespoten vaccin heeft het lichaam al na enkele weken verlaten. Wat langer overblijft, is de reactie van ons immuunsysteem, die ervoor zorgt dat het virus ook na langere tijd nog wordt herkend. Sommige bijzonderheden rondom vaccinaties zijn nog niet duidelijk, zoals de exacte duur en hoogte van de bescherming. Ook de reacties van het vaccins op komende mutaties zijn nog niet zeker’, vertelt hij.

Defensief
Ondanks de goede voorlichting van Schenderling en Maarseveen, is niet iedereen in de zaal gerust op wat nu gebeurt. Waarom laten orthodoxe christenen zich wel behandelen tegen kanker en laten zij zich niet vaccineren? Schenderling: ‘Als je al ziek bent, kun je alles laten ‘repareren’, maar je laten vaccineren wordt gezien als defensief’. Nog een vraag uit het publiek: hoe gaat de kerk om met niet-gevaccineerden? Antwoord Schenderling: ‘Ondanks de besmettingen bij het zangkoor in Heerde, aan het begin van de pandemie, zijn kerken erg veilig. Volgens het RIVM staan kerkdiensten niet hoog op de risicoschaal’. Vraag uit het publiek: dus met een QR-code kunnen koorleden voluit zingen? Antwoord Maarseveen: ‘Volledige bescherming biedt de QR-code natuurlijk niet. Gevaccineerden hebben veel minder kans op ernstig ziek worden door COVID en zijn ook minder besmettelijk. En voor mensen die zojuist zijn getest, is het risico dat zij toch besmet en dus besmettelijk zijn, heel klein, maar nooit afwezig’.