Logo vierklank.nl
De Soestdijkseweg hoort tot de bespreekpunten.
De Soestdijkseweg hoort tot de bespreekpunten. (Foto: )

Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen regio Utrecht

De commissie Openbare Ruimte debatteerde op 11 november over het instemmen met het ‘Integraal Ruimtelijk Perspectief 2021-2040’, inclusief de uitvoeringsstrategie, voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de regio Utrecht tot 2040, en dit te beschouwen als belangrijke bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie.

door Guus Geebel

Commissievoorzitter Krischan Hagedoorn concludeert aan het eind van het debat dat het een discussiestuk in de raad wordt. ‘Er zijn voornemens om wijzigingsvoorstellen in te dienen. De PvdA wil tot een gezamenlijk amendement komen waar in elk geval wordt aangegeven dat het stuk ter kennisgeving wordt aangenomen en niet als besluit. Forza De Bilt kondigt een amendement aan over de Soestdijkseweg-Zuid en D66 wil het hebben over de legitimiteit van de U16. Ook de randweg kwam aan de orde. Verder zullen de financiën besproken worden.’

Inspreker
Patrick Greeven van IVN De Bilt geeft complimenten aan de gemeenteraden en colleges die gezorgd hebben voor meer balans tussen verschillende ontwikkelingen, groen en duurzaamheid. Hij vindt zorgvuldigheid en de integrale aanpak van groot belang. ‘De grote aantallen woningen die in de plannen staan gaan toch effecten op de natuur en het landschap met zich meebrengen. De vraag is of je dat zou moeten willen.’ Hij pleit voor een duurzamer samenleving.

Gemeenteraad
Wethouder Madeleine Bakker gaat in op de gestelde vragen en opmerkingen van de commissieleden en begint met de status van het stuk. ‘We hadden eerst een concept IRP. Daar konden we zienswijzen op indienen. We leggen we ons vast op een collectief perspectief waarvan we met 16 gemeenten zeggen, dat zou tot 2040 een plaatje kunnen zijn van verschillende opgaven die in onze regio landen. Als de raad ja tegen dit stuk zegt, zitten we er niet aan vast. Alleen de gemeenteraad van De Bilt beslist over wat hier gebeurt op het gebied van ontwikkelingen.’ Het onderwerp wordt in de gemeenteraad behandeld op 25 november.

Meer berichten