Logo vierklank.nl
Nederlands kind heeft de kortste lunchpauze van Europa.
Nederlands kind heeft de kortste lunchpauze van Europa. (Foto: )

Voedselcafé levert mooie ideeën op

Op 8 november organiseerde Biltsheerlijk voor de derde keer een voedselcafé, dit keer samen met het landelijke programma Jong Leren Eten en met het thema ‘jeugd en voedseleducatie’. 

Het voedselcafé werd afgetrapt door Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. Tijdens zijn inspirerende verhaal liet hij zien wat volgens onderzoek werkt en wat niet en waar we dus op in zouden moeten zetten om echt een verschil te maken. Seidell: ‘Kinderen lusten best groenten en ouders willen deze ook geven, maar voor veel ouders ontbreekt het aan kennis, vaardigheden, tijd en geld om hier aan toe te komen. Voorlichten helpt niet; het ouders en kinderen gemakkelijker maken door ze gezond eten aan te bieden is wel effectief, net als belevingsgericht onderwijs in moestuinen of op boerderijen. Het is meetbaar beter voor mens en aarde als kinderen weten hoe hun voedsel groeit en gezondere keuzes maken. Daarom is het programma Jong Leren Eten ook zo belangrijk.’ 

Tijd
Net als bij ouders ontbreekt het op scholen aan tijd en kennis om kinderen voedselvaardigheden te leren. Een indrukwekkend voorbeeld was dat van de middagpauze. Seidell: ‘Wist je dat Nederlandse kinderen de kortste lunchpauze van Europa hebben? De meeste kinderen moeten tegenwoordig in een half uur tijd eten, buiten spelen, het toilet bezoeken en de jas aan-en-uit trekken. Dat betekent dat er gemiddeld maar 8 minuten zijn om de lunch naar binnen te werken. Meer tijd en ruimte creëren om ons voedsel te maken en te eten is van belang. Dat kan overal in de wereld, dus ook in Nederland. Het voorkomt welvaartsziekten, draagt bij aan het welzijn van kinderen nu en in de toekomst en zorgt voor een betere leefomgeving.’

Gezonde school 
Vervolgens gingen de deelnemers samen aan de slag met ideeën. Uit de lange lijst die ontstond, was de ‘gezonde school van de toekomst’ er één van de twee die door veel deelnemers omarmd werd. Hierbij zou een warme maaltijd in de lunchpauze een eerste prioriteit zijn, naast voldoende bewegen en een klimaat-neutrale schoolomgeving. Zo’n warme maaltijd wordt dan door een organisatie buiten de school geregeld, waarmee zowel ouders als de school ontzorgd worden en kinderen meer groenten binnen krijgen.

Alle kinderen in de moestuin
Het tweede idee wat door veel deelnemers gedragen werd, was moestuinonderwijs voor alle Biltse basisschoolleerlingen. Ook hier was het ontzorgen van scholen een uitgangspunt: met een ‘meerkeuzemenu’ kan op alle scholen moestuinonderwijs komen. De school kan dan kiezen wat bij hen past: tuintjes op school of elders? Eigen schooltuin of professionele educatietuin? Begeleiding door moestuincoach of eigen leerkracht?

De komende tijd wordt onderzocht hoe de ideeën met gebundelde krachten handen en voeten geven kunnen worden. De energie is er en de tijd is er rijp voor. Samen met Biltsheerlijk en Jong Leren Eten kunnen partners uit De Bilt dit mogelijk maken. (Joanne Ronhaar)Meer berichten