Groep 8 van Patioschool de Kleine Prins Patio luistert aandachtig.
Groep 8 van Patioschool de Kleine Prins Patio luistert aandachtig.

Gastlessen over respect

Algemeen

door Henk van de Bunt

In de Week van Respect (8 t/m 14 november) gingen honderden gastsprekers de klas in om hun persoonlijke verhaal te vertellen, zoals burgemeesters, wethouders, politici, (wijk)agenten, veteranen, topsporters, BN’ers, jeugdwerkers en andere betrokken Nederlanders. Met als doel: verbinden, ontmoeten en jongeren inspireren zelf actief bij te dragen aan een respectvolle samenleving. 

Donderdag 11 november - op de Dag van Respect - gaf Frans Poot, initiatiefnemer en medeoprichter van het Platform Respectvol Samenleven, een gastles voor de leerlingen van groep 8 van de Patioschool in De Bilt. 

Onderwerpen
Op zijn verzoek hadden de leerlingen allemaal een A4tje gemaakt met een tekening en/of korte zin die verwijst naar het begrip respect. Aan de hand daarvan ging Frans met de leerlingen in gesprek. Het was verrassend wat de leerlingen zoal hadden opgeschreven. Onderwerpen als respect tijdens sporten, respect voor mensen met een andere huidskleur, de deur voor een ouder persoon open houden, iemand die gevallen is helpen opstaan, een ouder met u aanspreken, respect voor de natuur, iemand laten uitpraten en nog vele andere onderwerpen waaronder ook respect voor homoseksuelen en lhbt’ers kwamen aan de orde.

Julianaschool
Wethouder Madeleine Bakker-Smit was te gast bij de Julianaschool in Bilthoven, waar zij in gesprek ging met groep 6b over respect in de politiek, door in te gaan op de debatten tussen politieke partijen in de Tweede Kamer en de Biltse gemeenteraad wanneer er onderwerpen zijn waarop de partijen sterk van mening verschillen. Ook respect op school, in het gezin en op het sportveld passeerde de revue waarbij de leerlingen vol overgave en eerlijk deelnamen aan het levendige gesprek.

Groep 6b van de Julianaschool blijkt een betrokken gesprekspartner.
Burgemeester Sjoerd Potters met vijf ‘werkers’ van basisschool WP Kees Boeke in gesprek over het onderwerp ‘respect’.
!