Logo vierklank.nl
Diederik van der Molen: ‘De kosten van het beheer van het watersysteem nemen toe’.
Diederik van der Molen: ‘De kosten van het beheer van het watersysteem nemen toe’. (Foto: )

Waterschapsbelasting moet eerlijker verdeeld worden

‘Een gezin met een eigen woning in de gemeente De Bilt gaat volgend jaar gemiddeld nog geen euro meer aan waterschapsbelasting betalen. Zij gaan dan gemiddeld 353 euro betalen’.

door Henk van de Bunt

Bilthovenaar Diederik van der Molen is lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hij legt uit dat deze stijging van de belasting minder is dan bij veel andere waterschappen. Hij geeft aan dat de kosten van het beheer van het watersysteem toenemen: ‘Veiligheid, het voorkomen van wateroverlast en zorgen voor voldoende water worden duurder als gevolg van het grilligere weer door de verandering van het klimaat. Verder hebben we steeds meer aandacht voor de leefomgeving. We werken er naar toe om energieneutraal te worden en we hebben aandacht voor biodiversiteit’. Doordat het Hoogheemraadschap bespaart op kosten voor de zuivering van het afvalwater, blijft de totale belasting van een gezin nagenoeg gelijk. 

Coalitie
Van der Molen uit Bilthoven zit in het bestuur namens de partij Water Natuurlijk, welke deel uit maakt van de coalitie. Hij is er best wel trots op dat de stijging van de belasting beperkt blijft: ‘Het Hoogheemraadschap loopt op veel fronten voorop. Zo starten we met proefprojecten om bij de zuivering van afvalwater ook stoffen te verwijderen, zoals resten van geneesmiddelen. Je kunt niet verwachten dat je dat allemaal bij de gebruiker kunt oplossen, de stoffen horen niet thuis in het milieu en dus is het goed dat we ze er uit gaan halen’.

Verbeteren
Toch valt er nog wel wat te verbeteren, volgens van der Molen. Het aandeel van de totale belastingopbrengst komt voor een steeds groter deel terecht bij burgers. Het aandeel van agrariërs en bedrijven neemt juist af. ‘Voor een deel is dat logisch als je bedenkt dat er meer inwoners komen en de hoeveelheid agrarische grond afneemt. Maar je kunt het eigenlijk niet uitleggen, wanneer je kijkt naar wie profijt heeft van het werk van de waterschappen. Het komt namelijk ook doordat woningbezitters betalen op basis van de WOZ-waarde en die is flink gestegen als gevolg van krapte op de woningmarkt; ook ten opzichte van die van bedrijven. Bij de gemeentelijke belasting kan daarvoor worden gecorrigeerd, bij de belasting van de waterschappen niet’. 

Hectaren
‘Een agrarisch bedrijf betaalt veel meer dan een gezin, namelijk gemiddeld bijna 5000 euro per jaar. Zij profiteren ook veel meer van het werk van het waterschap. Agrariërs betalen vooral op basis van het aantal hectares grond, dus de stijging van de grondprijs komt niet terug in de bijdrage aan de belastingopbrengst’. Dat is niet consequent, volgens van der Molen. ‘Bovendien zouden wij agrariërs die goed rekening houden met het milieu en het welzijn van dieren, graag willen bevoordelen boven de zeer intensieve landbouw. Dat kan nu niet en zij zijn zelfs in het nadeel als de opbrengst per hectare door een extensievere werkwijze lager ligt’. 

Aanpassing
Om de lasten eerlijker te verdelen is aanpassing nodig van landelijke regels. Van der Molen: ‘Dat is echt nodig. Door de verandering van het klimaat en de eisen aan de zuivering van afvalwater zullen de kosten in de komende jaren stijgen. Het is belangrijk dat er solidariteit is en ieder een redelijke bijdrage levert, maar principes als ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de profijthebber betaalt’, zijn nu onvoldoende de praktijk’. 

De begroting voor 2022 en de verdeling van de belasting staan 24 november op de agenda van het Algemeen Bestuur. De vergadering is via de internetsite van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden live te volgen. 

Meer berichten