Afbeelding

Wij ontlasten mantelzorgers!

Algemeen

- ingezonden mededeling -

VPTZ de Biltse kernen heeft veel waardering voor alle mantelzorgers die zorgen voor een ongeneeslijk zieke dierbare of kwetsbare oudere met een korte levensverwachting. Zij bieden vaak langdurige zorg en dat kan enorm zwaar zijn. Inschakeling van de VPTZ kan een stukje verlichting geven.

Onze speciaal opgeleide vrijwilligers bieden in de laatste levensfase nabijheid en ondersteuning. Hierdoor hebben mantelzorgers even tijd voor zichzelf om te ontspannen. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op www.vptz-debiltsekernen.nl of bel met coördinator Geza Mobers, 06-22668767

10 november, Dag van de Mantelzorg