Meer dan 100 inwoners schoven aan bij de Wijkraadbijeenkomst.
Meer dan 100 inwoners schoven aan bij de Wijkraadbijeenkomst.

Bijeenkomst Wijkraad De Leijen

Algemeen

Het is alweer 2 jaar geleden dat er een bijeenkomst van Wijkraad De Leijen was waaraan de inwoners van de Leijen konden meedoen. In een gezellige setting in de grote hal van Buro Lou was er 1 november een grote opkomst. Er moesten in allerijl nog heel wat stoelen worden aangesleept. 

Voorzitter van de Wijkraad Ebbe Rost van Tonningen opende met een welkomstwoord de bijeenkomst. Wel kwam er direct een kritische opmerking over de veiligheid tegen Corona-besmetting. De voorzitter bedankte de vertrokken leden van de Wijkraad die een warm applaus kregen voor hun diensten waarvoor sommigen 20 jaar in de Wijkraad hebben gezeten. 

Centrum
Het eerste agendapunt betrof een nieuw trefcentrum voor bewoners van De Leijen. Van het totale bedrag van ruim 900.000 euro (cijfers uit 2018) voor ontmoetingscentra, dorpshuizen en club- en buurwerk voor totaal 10 wijken in de gemeente krijgt De Leijen slechts een jaarlijks bedrag van 1500 euro. De Wijkraad pleit voor een eigen trefcentrum dat in het verleden door de gemeente ook is toegezegd. 

Verkeer en woningbouw
De gemeente was vertegenwoordigd door gebiedsmakelaar Harry van Dijk. Hij gaf aan wat er op de agenda van de gemeente stond voor wijkgericht werken en noemde o.a. de komende omgevingsvisie. De vicevoorzitter van de Wijkraad, Albert van Doorn, behandelde de besluitvorming van de gemeente over verkeer, herinrichting Berlagelaan en Rembrandtlaan en het verminderde openbaar vervoer in de wijk. Over de woningbouwlocaties vroeg hij de gemeente om een duidelijker kader. Hoeveel woningen en voor wie? De besluitvorming door het gemeentebestuur is verschoven naar de volgende coalitieperiode.

Groen en speelplaatsen
Johan L’Honoré Naber presenteerde de thema’s groen en speelplaatsen. De gemeente is bezig om een renovatie van het openbaar groen door te voeren in de periode 2021-2024. Een aantal bewoners verzocht tijdiger betrokken te worden bij de gemeentelijke plannen. Er zijn vier vernieuwde speelplaatsen in De Leijen gekomen: A.M. van Schuurmanlaan, Lindelaan en Bongerdbuurt. Een succes daarvan is te danken aan een hoge participatie van buurtgroepen. De veiligheid met name op het gebied van verkeer, o.a. te hoog snelheid, riep veel vragen op naar handhaving.

Mandaat
De voorzitter sloot af met een peiling onder de aanwezigen om de Wijkraad om te vormen tot een vereniging, waardoor de Wijkraad een duidelijker bewonersmandaat zou krijgen. Over en half jaar is er een nieuwe bijeenkomst gepland om daarover te besluiten. [HvdB]