Logo vierklank.nl
Jl. zaterdag hielden deze auto’s zich bij een kletsnat wegdek keurig aan de voorgeschreven snelheid.
Jl. zaterdag hielden deze auto’s zich bij een kletsnat wegdek keurig aan de voorgeschreven snelheid. (Foto: )

Tumult over de kade

Met grote verbazing ontvingen aanwonenden van de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan op zaterdag 23 oktober, tijdens de uitvoering van werkzaamheden, van de Gemeente De Bilt een brief, waarin vermeld dat een deel van de afgesproken werkzaamheden bij ‘de kade’ niet werd uitgevoerd’. In een reactiebrief aan het College verzoekt de bewonersgroep Koningin Wilhelminaweg en in haar kielzog de Vereniging Groenekan het college antwoord te geven op een aantal vragen. 

door Henk van de Bunt

Briefschrijvers reageren hiermee tevens op een artikel in De Vierklank van 27 oktober over de Historische losplaats aan de Koningin Wilhelminaweg: ‘Omwonenden en andere belangstellenden vroegen zich af of de gemeente De Bilt kennis heeft van het historisch belang van de voormalige losplaats; het Groenekans Landschap trok aan de gemeentelijke bel. (Gemeente-)woordvoerder Sander van Oorspronk antwoordt nog dezelfde ochtend: ‘Ik heb contact gehad met de projectleider van de werkzaamheden; die heeft daarop spoedoverleg gehad met de uitvoerders van de werkzaamheden en de plannen zijn daarop aangepast. Om de loswal te beschermen is er voor gekozen er omheen te werken. Dat betekent dat de uitvoerders het asfalt eromheen losfrezen en vervangen, maar de oude klinkers/bestrating van de loswal ongemoeid laten’. Van Oorspronk is zo sportief de vragenstellers te bedanken: ‘We hebben hierdoor net op tijd een aanpassing kunnen doen. De gemeente gaat met omwonenden de komende tijd in gesprek over snelheidsbeperkende maatregelen’. 

Verbazing
Zowel de bewonerswerkgroep Koningin Wilhelminaweg als de Vereniging Groenekan zeggen in verbazing achter te blijven: ‘Werkzaamheden waarover 4 jaar is overlegd en met heel veel bewoners van de KWweg is gesproken worden, nota bene tijdens uitvoering, stilgelegd. Juist de bewoners rond de kade hebben 3 jaar lang geparticipeerd in een werkgroep die in eerste instantie alleen ging over de ‘slinger’. Ze waren eerst tegen maar zagen later, door gesprekken met ambtenaren het belang. Door het niet uitvoeren gebeurt nu juist op de belangrijkste plek niets en is het door de huidige uitvoering op die plek nog sterker een racebaan geworden. Wij zijn door de gemeente niet serieus genomen. Immers, diverse malen is tijdens het traject door bewoners bij verschillende ambtenaren, gewezen op de (wel relatief korte) historie van de, in de volksmond bekende Poepkade. Dit is in de verslagen opgenomen, en het is in het hele traject nooit reden geweest om ‘de slinger’ niet aan te brengen’. De verontrusten vragen zich af waarom dan op het laatste moment en zonder overleg met bewoners de wijzigingen zijn aangebracht’.

Beschermd
De bewonersgroep Koningin Wilhelminaweg en de Vereniging Groenekan verzoeken het college antwoord te geven op vragen als: ‘Betreft ‘de kade’ een beschermd monument?, Waar is dit vastgelegd? En waarop baseert de gemeente dat de kade “een plek is van grote historische waarde’? Volgens hen gaat het om een klein stukje van een loskade van nog geen 100 jaar oud. De groepen vragen zich af waarom er tijdens de uitvoering geen brief naar bewoners is uitgegaan met de tekst ‘dat de werkzaamheden tijdelijk worden stilgelegd om uit te zoeken hoe het zit met die cultuurhistorische waarde en dat er in overleg met de bewonersverenigingen er alles gedaan wordt om tot een oplossing te komen’: ‘Dan doe je nog een beetje recht aan de inzet van bewoners. ‘We vragen met klem aan het college hoe ze denkt te voorkomen dat de gemeente in een volgend traject weer onder druk komt te staan en in haast beslissingen neemt, beslissingen die haaks staan op afgewogen beslissingen en een goed doorlopen participatietraject. Met als gevolg teleurgestelde bewoners’. Op dit moment overheerst: ‘Waarom zou je deelnemen in werkgroepen met ambtenaren en in participatieoverleg als na een paar telefoontjes tussen een paar personen alles vloeibaar wordt? En hoe krijgen we nu heel snel op /of in de buurt van ‘de kade’ verkeersremmende maatregelen die de snelheid op die plek uit de weg halen. We hopen op een snel antwoord en maatregelen’.

Meer berichten