Logo vierklank.nl
<p><em>Teus Spelt licht toe hoe hij de gronden op een duurzame manier beheert</em>.</p>

Teus Spelt licht toe hoe hij de gronden op een duurzame manier beheert.

(Foto: )

Biodiversiteit op Landgoed Beukenburg

Zaterdag was er een informatieve rondleiding op het agrarisch bedrijf van Teus Spelt in Groenekan. De gronden zijn onderdeel van het Landgoed Beukenburg, dat in totaal 200 ha groot is. Teus Spelt en Bert Specken (Waterschap) gaven een uitleg over het belang van de biodiversiteit en de waterkwaliteit.

Tijdens de wandeling vertelden zij hoe die biodiversiteiten zo goed mogelijk hersteld kunnen worden. Het grondwaterpeil is de laatste jaren gedaald, met verdroging tot gevolg. Klimaatfactoren spelen hierin een belangrijke rol. Maar de beheerders van de gronden kunnen zelf ook bijdragen aan een betere kwaliteit van zowel grond als water, bijv. door ieder jaar de planten(-resten) uit het stilstaand water te verwijderen. 

(Frans Poot)

Meer berichten