Logo vierklank.nl
<p><em>Daar, aan de zuidzijde van de Utrechtseweg, moet het dus allemaal gebeuren (foto Nienke van Weele)</em></p>

Daar, aan de zuidzijde van de Utrechtseweg, moet het dus allemaal gebeuren (foto Nienke van Weele)

(Foto:)

Woningbouw op ‘Hessingterrein’

Projectontwikkelaar Verwelius werkt al enige jaren in overleg met gemeente De Bilt en Provincie Utrecht aan de herontwikkeling van het Hessingterrein. Al in 2010 heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor de bouw van woningen op deze locatie.

De grondeigenaar heeft in overleg met de gemeente en provincie een aangepast plan gemaakt. In 2018 zijn daarvoor de randvoorwaarden door de gemeenteraad vastgesteld. Belanghebbenden zijn betrokken in werksessies en (digitale) infosessies. De resultaten hiervan zijn meegenomen bij de uitwerking tot het ontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan zoals die nu ter inzage liggen. 

De plannen
De huidige plannen bevatten meer type woningen zoals vrijstaande villa’s, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen en er komen ook huurwoningen in het middensegment. Ook staat in de plannen beschreven hoe de woonbuurt wordt ingepast in de groene omgeving, die deel uitmaakt van het van het Nationaal Natuur Netwerk en De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er is gezocht naar mogelijkheden om aanwezige ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten in de omgeving te versterken. Zo wordt bijvoorbeeld ruimte gegeven aan de wens van betrokkenen om een bredere ecologische verbinding te realiseren, aansluitend op de faunapassage Griftenstein onder de Utrechtseweg. 

Inloopavond
In het plan is ruimte voor 68 rijwoningen, 38 twee-onder-een-kap woningen, 22 vrijstaande woningen en 2 patiowoningen. Om de ontsluiting op de Utrechtseweg mogelijk te maken wordt een nieuw kruispunt gerealiseerd. Het ontwerp gaat uit van een volledige aansluiting in twee richtingen in combinatie met voorsorteerstroken en verkeerslichten. Voor langzaam verkeer is een veilige oversteek in de vorm van een vrij-liggend fiets- en voetpad opgenomen. De twee beoogde patio woningen gepland ten noorden van het plangebied, worden ontsloten via de bestaande ontsluiting op de Utrechtseweg. Tijdens de inloopavond op 6 oktober in H.F. Wittecentrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt van 17.00 tot 21.00 uur kon men zich uitvoerig laten informeren bij de verschillende gesprekstafels over de plannen en hierover vragen te stellen.

Vervolg
Iedereen heeft de mogelijkheid om tot en met 13 oktober 2021 het ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg 341 en bijbehorende documenten, waaronder het beeldkwaliteitsplan te bekijken en hierop te reageren. De documenten zijn ook online in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. Na 13 oktober worden de reacties op de plannen verwerkt in een definitief bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Naar verwachting zal de gemeenteraad in december 2021 hierover een besluit nemen.

HvdB

Meer berichten