Logo vierklank.nl
Bij de bedreigde bushalte aan de Walnootlaan een toepasselijk reclamebiljet: ‘Een belletje kan het verschil maken’.
Bij de bedreigde bushalte aan de Walnootlaan een toepasselijk reclamebiljet: ‘Een belletje kan het verschil maken’. (Foto: )

Dienstregeling Bilthoven Noord gewijzigd

De wijk de Leijen krijgt met ingang van de nieuwe dienstregeling een flexibele busdienst om de overlast van het openbaar vervoer te verminderen. Aanleiding is het beperkte gebruik van U-OV lijn 78 en de hinder die bewoners langs de route van lijn 77 ervaren van de bussen in hun straat.

door Henk van de Bunt

De route van lijn 77 wordt met ingang van 12 december verlegd naar de Leyenseweg en lijn 78 wordt vervangen door U-flex, een flexibele busdienst op afroepbasis. Met de aanpassing rijdt lijn 77 niet meer door De Leijen, waardoor de haltes Walnootlaan en Rembrandtlaan vervallen. Reizigers kunnen gebruik maken van U-flex en stappen op station Bilthoven over op lijn 77.

Vragen
In de gemeenteraadsvergadering vergadering van 30 september stelde Forza De Bilt hierover vragen, zoals: ‘Is het college tevreden met deze oplossing? en ‘Is het college bereid hierover te overleggen met de busmaatschappij zodat De Leyen en De Bremhorst goed bereikbaar blijven met lijn 77? Ook Theo Aalbers (CU) stelde hierover vragen: ‘Is het college op de hoogte van de voor De Leijen essentiële wijziging in het aanbod van busvervoer? en ‘Had de wijk niet beter geïnformeerd moeten worden over de vervoerswijziging?’

Vervoersplan
In het conceptvervoerplan 2022 staat hierover vermeld: ‘In het Vervoerplan 2021 is aangekondigd dat medio 2021 gewerkt zal worden aan een nieuw voorstel voor lijnvoering in Bilthoven-Noord, waar nu lijn 77 en 78 rijden. Aanleiding is dat bewoners veel overlast ervaren van de grote bussen van lijn 77. Daarnaast ziet U-OV kansen om de weinig gebruikte lijn 78 te vervangen door een belbus U-flex. De afgelopen maanden is middels een enquête onder inwoners van De Bilt onderzocht welke OV-bediening het meest passend is voor Bilthoven. De enquêteresultaten bevestigen het beeld dat er veel overlast ervaren wordt van lijn 77. Veel respondenten geven aan een belbus te zien als een goede mogelijke vervoersoplossing voor Bilthoven-Noord, dat goed past bij de vervoersomgang in Bilthoven-Noord en -Zuid en zou voor meer bestemmingen in de omgeving die niet op alle momenten van de dag goed bereikbaar zijn een rol kunnen spelen. Op basis van de resultaten van de enquête werkt U-OV de komende periode in samenspraak met betrokken partijen verder aan een concreet voorstel voor de lijnvoering in Bilthoven-Noord en de mogelijke invoering van U-flex’. Zoals ook beschreven in Vervoerplan 2021 is het vertrekpunt dat lijn 77 minder of helemaal niet meer door de Rembrandtlaan rijdt. Het voorstel zal na afstemming tussen de betrokken partijen dan bij de start van of tijdens Vervoerplan 2022 worden ingevoerd’.

Leyenseweg
Wethouder Anne Brommersma kon namens het college aangeven in te stemmen met dit voorstel en noemt het ‘even wennen zijn bij de invoering van een belbus’, maar wijst verder op het voordeel dat deze ’s avonds en overdag rijdt en meer haltes gaat aandoen.

In de versie 15 september 2021 van het vervoerplan 2022 op pagina 8 worden als mogelijke halteplaatsen Den en Rust, Hobbemaflat, Pieter de Hooghflat, Schutsmantel en de Woudkapel genoemd. Op diezelfde pagina in het conceptvervoersplan worden ook als optie haltes op het Berg en Bosch-terrein genoemd.

Op de aansluitende pagina (9) van het conceptplan staat te lezen: ‘Gelijktijdig met de start van U-flex wordt de route van lijn 77 verlegd naar de Leyenseweg. Lijn 77 rijdt dan niet meer door Bilthoven - Noord, waardoor de haltes Walnootlaan en Rembrandtlaan vervallen. Reizigers van/naar deze haltes kunnen voortaan gebruik maken van U-flex en stappen dan op station Bilthoven over op lijn 77. De wethouder zal de berichtgeving door de Provincie Utrecht vanaf december hierover nauwgezet volgen en monitoren.

Meer berichten