Inwoners, kinderen, lokale en landelijke media en natuur- en milieuorganisaties bij Bij de officiële onthulling van het bord.
Inwoners, kinderen, lokale en landelijke media en natuur- en milieuorganisaties bij Bij de officiële onthulling van het bord.

Pas op voor overstekende egels

Algemeen

door Henk van de Bunt

Het NMCX is een Centrum voor Duurzaamheid; een onafhankelijke stichting, die zich inzet voor het verduurzamen van de dagelijkse woon-, werk- en leefomgeving. NMCX heeft meer dan honderd lesprogramma’s, leskisten en projecten voor alle groepen van het basisonderwijs. Het lesmateriaal - excursies, natuurlessen en duurzaamheidsprojecten - gaat over duurzaamheid in de breedste zin van het woord; water, afval, natuur, voedsel, energie etc.

In het pakket is ook een leskist ‘Vraag het de egel’ opgenomen. Met deze leskist leren de leerlingen hoe egels zich gedragen, wat ze eten, wat ze nodig hebben en hoe er voor gezorgd kan worden. Ze kunnen aan hun ouders vertellen hoe de tuin aantrekkelijk wordt voor egels, bijvoorbeeld door een hoop dode bladeren te laten liggen en daar bijvoorbeeld slakken (voedsel voor de egel) te laten leven. Of door de egels bij te voeren met kattenvoer en een schoteltje water.

Overstekende egels

In Park Arenberg in De Bilt werd er afgelopen maanden in korte tijd een aantal egels overreden. Inwoonster en ‘egelhotelier’ Charlotte Olthof-Juta kwam op het idee om waarschuwingsborden te plaatsen in de straat. De lokale fracties GroenLinks De Bilt en Beter De Bilt hebben die handschoen opgepakt en voor verkeersborden gezorgd. Op 4 oktober, Werelddierendag, zijn deze samen met de bewoners geplaatst.

Dieren - dus ook egels - hebben recht op een fijne, veilige omgeving. Daarnaast zijn ze nuttig en belangrijk voor de biodiversiteit. Maar met veel dieren gaat het helaas slecht. Ook met egels: per jaar gaan er zo’n 135.000 dood in het verkeer. Egels hebben steeds meer moeite om te overleven in de nette, versteende tuinen. Organisaties als de Dierenbescherming en Stichting Egelbescherming Nederland hebben de noodklok hierover geluid. Ze roepen mensen op om hun tuin egelvriendelijk te maken, egels bij te voeren en ze schuilplaatsen te bieden. Hopelijk kunnen de egeltjes in Park Arenberg door het plaatsen van de waarschuwingsborden nu veilig oversteken en straks in een heerlijke winterslaap gaan.

Verkeersborden
Anne Marie ‘t Hart, raadslid GroenLinks De Bilt: ‘Zijn dit niet de leukste verkeersborden die je ooit hebt gezien. Ik las het bericht van Charlotte over de verongelukte egeltjes en de reactie van de gemeente daarop en dacht: ‘Dat regelen we zelf. Ik vind het fantastisch dat bewoners zich zo bekommeren om het lot van de dieren, we zien dit als een leuke actie om aandacht te vragen voor de dieren in onze gemeente. We presenteren vandaag ook een allereerste ‘Dierenwelzijnsnota de Bilt’ waar iedereen in de gemeente over mee mag denken en die wij daarna zullen voorleggen aan de gemeenteraad’.’

Pim van de Veerdonk, fractievoorzitter Beter de Bilt: ‘Beter De Bilt waardeert het initiatief dat Charlotte heeft genomen voor het welzijn van de egels. Automobilisten worden nu op een leuke wijze geattendeerd op hun aanwezigheid. Egeltjeswijsheid: heeft u een tuin met schutting, verwijder dan de onderste plank zodat egels ruim baan hebben’. Initiatiefnemer Charlotte is blij: ‘Egels zijn schemer- en nachtdieren en scharrelen dus voornamelijk in de schemer en het donker rond. Ook op de weg. Mensen kunnen egels helpen door bijvoorbeeld een opening in de schutting te maken en een bordje kittenbrokjes en een schaaltje water neer te zetten. Nooit melk, want dat verdragen de egeltjes niet. Hartelijk dank namens alle egeltjes.’