Logo vierklank.nl
Foto:

Vervolg dorpsvisie Westbroek

Dit voorjaar heeft het Dorpsberaad Westbroek een enquête gehouden onder de inwoners van het dorp Westbroek. Vervolgens zijn de uitkomsten van deze enquête op 8 juli jl. gepresenteerd. Een grote groep betrokken inwoners was deze avond aanwezig om mee te denken en te praten over een nieuwe omgevingsvisie voor het Dorp. Met de informatie die deze avond is opgehaald, is het Dorpsberaad aan de slag gegaan. 

Op 14 oktober is er opnieuw een bewonersavond. Tijdens deze avond zal er dieper ingegaan worden op de verschillende tegenstellingen die tijdens de eerste informatie avond naar boven zijn gekomen welke nu zijn uitgewerkt.

Tijdens de bijeenkomst van 8 juli hadden veel mensen de moeite genomen om naar deze bijeenkomst te komen. Nu er verder wordt ingegaan wordt op de verschillende thema’s, hoopt het Dorpsberaad wederom op een goed bezochte bijeenkomst. 

Deze avond voor de inwoners van Westbroek wordt gehouden op 14 oktober in het Dorpshuis van Westbroek en start om 20.00 uur. Inloop is vanaf 19.45 uur. Voor meer informatie zie: www.dorpsberaadwestbroek.nl

Meer berichten