Logo vierklank.nl
Foto:

Initiatief voor zonnestroomveld in Groenekan

Omwonenden open voor onderzoek naar mogelijkheden ‘Zonneweide Voordaan’ 

In Groenekan komt een perceel beschikbaar naast de A27 dat geschikt lijkt voor de ontwikkeling van een zonneveld. Dit blijkt uit een oriëntatie van de Biltse energiecoöperatie BENG! en BHM Solar. Zij organiseerden onlangs twee gespreksavonden met direct omwonenden om wensen, ideeën en zorgen daarover te horen. De ruim 30 omwonenden staan open voor het idee en kijken uit naar een volgende stap. Op 25 oktober worden álle inwoners van Groenekan uitgenodigd om ook in gesprek te gaan. 

Het gaat om een stuk grasland ten noorden van de Groenekanseweg, tussen de A27 en de sportvelden van Voordaan. De huidige grondeigenaren zien een zonneweide als een goede nieuwe bestemming voor hun perceel nu zij eraan toe zijn om hun eigen activiteiten af te bouwen. BENG! en BHM Solar deden daarom een eerste onderzoek naar ‘Zonneweide Voordaan’. Hun conclusie is dat er genoeg plek is om heel Groenekan van duurzame stroom zou kunnen voorzien.

Draagvlak en zeggenschap
De eerstvolgende stap waren twee avonden met direct omwonenden. Daar is het idee voorgelegd en zijn alle aanwezigen om hun reactie gevraagd. “Een belangrijke peiling. Want steun en animo in Groenekan zijn belangrijk voor verdere ontwikkeling van het plan.” aldus projectleider Niek Willemsen voor BENG!“ En als we verder gaan, blijven zeggenschap en minimaal 50% mede-eigenaarschap van inwoners twee belangrijke uitgangspunten.” Naast voldoende draagvlak zijn ideeën van bewoners nodig om tot een goed plan te komen.

Verandering biedt kansen
Tijdens de eerste twee avonden met omwonenden zijn er al veel vragen gesteld en zorgen gedeeld. De aanwezigen zagen zelf ook kansen om bestaande problemen in het gebied, zoals overlast van de snelweg en verkeershinder aan te pakken. Deze mogelijkheden worden natuurlijk onderzocht. Niek Willemsen: ‘Juist in zulke koppelkansen ligt een belangrijke meerwaarde voor Groenekan en voor het project’. 

Inwonersavond
De bevraagde direct omwonenden bleken open te staan voor het idee en voor vervolgstappen. BENG! en BHM Solar raadplegen nu graag ook andere inwoners van Groenekan over het initiatief. Daarvoor is een bewonersavond gepland op maandag 25 oktober in De Groene Daan vanaf 20.00 uur. Vooraf aanmelden is nodig en kan via www.zonneweidevoordaan.nl

Meer berichten