Voormalig Hessing-terrein gezien vanuit De Bilt. (foto Nienke van Weele)
Voormalig Hessing-terrein gezien vanuit De Bilt. (foto Nienke van Weele)

Inloopavond woningbouwplannen voormalig Hessingterrein

Algemeen

door Henk van de Bunt 

De gemeente De Bilt organiseert een inloopavond in het HF Wittecentrum aan het Henri Dunantplein 4 over het ontwerpbestemming- en het concept-beeldkwaliteitsplan voor een nieuwe woonbuurt op het, voormalige, Hessingterrein aan de Utrechtseweg 341. Momenteel liggen de plannen daaromtrent ter inzage. Belangstellenden kunnen deze op woensdag 6 oktober tussen 17.00 en 21.00 uur inzien, waarbij geïnteresseerden ook vragen kunnen stellen.

Projectontwikkelaar Verwelius werkt al enige jaren in overleg met gemeente De Bilt en Provincie Utrecht aan de herontwikkeling van het Hessingterrein. Al in 2010 heeft de gemeenteraad een vergunning afgegeven voor de bouw van woningen op deze locatie. De grondeigenaar heeft in overleg met de gemeente en provincie een aangepast plan gemaakt. In 2018 zijn daarvoor de randvoorwaarden door de gemeenteraad vastgesteld. Belanghebbenden zijn betrokken in werksessies en (digitale) infosessies. De resultaten hiervan zijn meegenomen bij de uitwerking tot het ontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan zoals die nu ter inzage liggen. 

Plannen
De huidige plannen bevatten meer type woningen zoals vrijstaande villa’s, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen en er komen ook huurwoningen in het middensegment. Ook staat in de plannen beschreven hoe de woonbuurt wordt ingepast in de groene omgeving, die deel uitmaakt van het van het Nationaal Natuur Netwerk en De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er is gezocht naar mogelijkheden om aanwezige ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten in de omgeving te versterken. Zo wordt bijvoorbeeld ruimte gegeven aan de wens van betrokkenen om een bredere ecologische verbinding te realiseren, aansluitend op de faunapassage Griftenstein onder de Utrechtseweg.

Inloopavond
De inloopavond zal volgens de dan geldende coronamaatregelen worden georganiseerd. Dit kan betekenen dat iedereen vanaf 14 jaar een coronatoegangsbewijs en identiteitskaart moet overleggen. Digitaal deelnemen is ook mogelijk; wie daarvan gebruik wil maken kan een daarvoor bestemd aanmeldformulier in vullen op www.debilt.nl/hessingterrein. 

Inzage
Iedereen heeft de mogelijkheid om tussen 2 september en 14 oktober het ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg 341 en bijbehorende documenten, waaronder het beeldkwaliteitsplan te bekijken en hierop te reageren. De documenten zijn online in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. U hoeft geen afspraak te maken voor inzage. Na 13 oktober worden de reacties op de plannen verwerkt in de definitieve plannen. Het ligt in de bedoeling dat de gemeenteraad in december van dit jaar hierover een besluit neemt. Meer info. www.debilt.nl/hessingterrein. 

!