Logo vierklank.nl
Bob van Ginkel houdt een betoog over de ontwikkelingen in het Noorderpark.
Bob van Ginkel houdt een betoog over de ontwikkelingen in het Noorderpark. (Foto: )

Algemene Ledenvergadering Vereniging Groenekan

Donderdagavond 9 september was er een goed bezochte ledenvergadering in De Groene Daan van Vereniging Groenekan. Er was een welkom van de nieuwe gebiedsmakelaar Caro Hollebeek, die zich daarna kort voorstelde.

Inwoner Bob van Ginkel praatte de aanwezigen bij over de ontwikkelingen aan de zuidkant van het Noorderpark met de komst van een 6 holes golfbaan en een pannenkoekenhuis. De omvang van dit huis blijkt ruim groter te zijn dan in de oorspronkelijke vergunning was toegestaan. Ook de openingstijden (tot 24.00 uur) zijn ruimer dan beoogd. De bezwaarprocedure loopt nog.

Floris Marcus, projectleider van de gemeente, praatte de aanwezigen bij over De Omgevingsvisie; het vaststellen van een visie op de toekomst van alle kernen van de gemeente. Hij ging vooral in op de situatie in Groenekan, waarbij hij pleitte voor een permanente dorpsdialoog, waarin de kernkwaliteiten beschreven moeten worden. 

Tonny Groen, lid van de Werkgroep A27 vertelde o.a. over het stikstofprobleem en de beoogde verbreding van de weg. Zij is ook lid van de werkgroep Koningin Wilhelminaweg en vertelde over de te verwachten maatregelen m.b.t. het te hard rijden. 

Voorzitter Marius van den Bosch bracht de toekomst van De Groene Daan ter sprake. Het bestuur neemt als uitgangspunt, dat bij herbestemming van dit gebouw alle bestaande functies behouden voor de bewoners moeten blijven.

(Frans Poot)

Meer berichten