Logo vierklank.nl
<p><em>De Gebroeders Verschuur plaatsten al eerder een vechtwagenhindernis.</em></p>

De Gebroeders Verschuur plaatsten al eerder een vechtwagenhindernis.

(Foto: )

Tankversperring in ere hersteld

Fort Blauwkapel is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die zich voortaan Unesco-werelderfgoed mag noemen. Samen met de Stelling van Amsterdam vormen ze voortaan de Hollandse Waterlinies.

door Henk van de Bunt 

In Blauwkapel ligt een tankversperring die door de Duitsers is aangelegd, toen Fort Blauwkapel door hen tot militair gebied werd verklaard. Deels onder het asfalt, maar nog goed zichtbaar, ligt het betonblok van de tankversperring (ook Vechtwagenhindernis genoemd) dat onderdeel was van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het blok werden stalen asperges gestoken. Een aantal asperges is nog aanwezig. Eén van de vanaf het midden van de jaren ‘30 toegepaste systemen bestond uit schuin rechtop geplaatste en gepunte, stalen (H-)profielbalken, die niet alleen de doorgang voor zulke verkeersmiddelen sterk bemoeilijkten, maar die daaraan ook zware schade konden toebrengen.

Anne Holvast uit Blauwkapel: ’In de Bastionweg zijn nog de uiteinden van een betonblok te vinden, waar destijds ook een vechtwagenhindernis stond’. Omdat de combinatie Nederlandse-Duitse vechtwagenversperring uniek is in Nederland, ontstond het idee om de Nederlandse ‘in ere te herstellen’. De gemeente Utrecht (Blauwkapel behoort bij deze gemeente) had jl. zaterdag iedereen uitgenodigd voor de onthulling van deze teruggebrachte Nederlandse tankversperring en een nieuw informatiebord nabij Fort Blauwkapel door mevrouw Anke Klein, wethouder Cultuur enErfgoed, samen met initiatiefnemer en fortbewoner Anne Holvast en de Groenekanse firma Verschuur, die al eerder op de Ruigenhoeksedijk in Groenekan zo’n vechtwagenhindernis had gereconstrueerd.

Meer berichten