Niels van Veelen ziet iedereen graag weer in beweging komen.
Niels van Veelen ziet iedereen graag weer in beweging komen.

Buurtsportcoaches spelen belangrijke rol bij beweegactiviteiten

Algemeen

door Kees Diepeveen

Nu de coronamaatregelen weer meer toelaten kunnen alle sportverenigingen weer hun voorbereidingen voor het aankomende seizoen treffen. Maar minstens zo belangrijk is dat iedereen weer gaat bewegen in welke vorm dan ook. De jeugdigen en de ouderen maar vooral ook de eenzame en kwetsbare inwoners binnen onze plaatselijke gemeenschap. De drie buurtsportcoaches van Mens De Bilt kunnen hierin ondersteunen. Niels van Veelen is één van hen en vertelt hoe hij dat ziet.

‘Iedereen weer gaan bewegen’ is Niels van Veelen uit het hart gegrepen. Niet alleen goed voor lijf en leden maar ook voor de sociale cohesie. Elkaar weer ontmoeten, relaties hernieuwen of opbouwen maar ook geregeld frisse lucht opsnuiven. Niels: ‘Wanneer je dat gaat doen of weer gaat doen dan wordt je daar gelukkiger van en ga je je beter voelen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar er zullen ook verenigingen zijn die ondersteund moeten worden. Ledenverlies, vrijwilligers die gestopt zijn en vervangen moeten worden, mogelijk trainers worden opgeleid. En ook onze eenzame en kwetsbare inwoners moeten we opsporen zodat we die heel gericht allerlei bewegingsvormen kunnen aanbieden. Daar kunnen wij een rol in spelen. Wij zijn de verbinding tussen sportverenigingen, de buurt, de inwoners en het onderwijs’. 

Sportaanbod
De buurtsportcoaches staan in contact met alle basisscholen, middelbare scholen, de sportverenigingen en zijn werkzaam in de gehele gemeente met als doel de kinderen, jeugd, volwassenen en senioren te ondersteunen bij het vinden van hun weg in het sportaanbod: Bewegen voor iedereen, ondersteuning van scholen en sporten in de buurt, hulp aan jongeren bij opzetten sportactiviteit maar ook ondersteuning van sportverenigingen, sportevents en sportdagen. Een ruim aanbod en vitale rol voor de buurtsportcoaches in deze opstartfase.

Beweegactiviteiten
Het aanbod van beweegactiviteiten voor de grote groep ouderen in onze gemeente is enorm gegroeid de laatste tijd. Niels: ‘Als voorbeelden noem ik De Derde helft bij SVM in Maartensdijk en Golden Sports bij SCHC in Bilthoven’. Elke eerste dinsdag van de maand kunnen ouderen bij SVM aan activiteiten als bord- en kaartspelen, darten, Jeu de boules, walking football, korfbal, tennis, badminton, yoga etc. deelnemen. Golden Sports wordt georganiseerd bij SCHC. Elke woensdag van 10.30 uur tot 11.30 uur samen met buurtgenoten buiten sporten en bewegen. Iedereen van 55 jaar en ouder kan meedoen, ook mensen met lichamelijke klachten. De start is op 22 september. Kijk op de websites van de verenigingen’.

Samenwerken
Volgens Niels is er ook heel veel te winnen wanneer organisaties en verenigingen binnen onze gemeente meer zouden gaan samenwerken. ‘Wij als buurtsportcoaches en Mens De Bilt kunnen elkaar op het gebied van jeugdwerk best versterken Daar waar bijvoorbeeld overlast is van de jeugd kunnen de buurtsportcoaches met een instelling en de jeugd gezamenlijk iets organiseren om de overlast te verminderen. Een mooi voorbeeld is ook de samenwerking die is ontstaan tussen de rugbyclub en FC De Bilt waar nu het rugby wordt opgestart. Kijk naar volleybalvereniging Salvo en Korfbalvereniging Tweemaal Zes die gezamenlijk beachkorfbal- en volleybalvelden hebben gerealiseerd. Er is zo veel mogelijk’. Samen met de Biltse Sport Federatie(BSF) de samenwerking en de versterking van de sport oppakken, wordt voor de buurtsportcoaches een belangrijke opdracht voor de aankomende periode. Niels: ‘Ik zie die samenwerking wel voor me. De BSF kan verenigingen op allerlei wijzen van adviezen voorzien en wij kunnen de verenigingen praktisch ondersteunen’. Waarbij Niels de verenigingen nog meegeeft niet te lang te wachten met het inroepen van hulp. ‘Als er zich problemen voordoen overweeg de hulp van de buurtsportcoach of van de BSF. Wij denken beiden graag mee’.

!