Logo vierklank.nl
<p>Het schollenproject werd geopend op 8 september door wethouder Madeleine Bakker. (foto Ella Prins)</p>

Het schollenproject werd geopend op 8 september door wethouder Madeleine Bakker. (foto Ella Prins)

(Foto: )

Scholenproject in Groenekan enthousiast ontvangen

Drie dagen voorafgaand aan de Open Monumentendag vinden altijd scholenprojecten plaats. De groepen 7 en 8 van de Biltse basisscholen krijgen daarvoor een uitnodiging om mee te doen op een van de locaties. Dat waren dit keer Landgoed Beerschoten, Streekmuseum Vredegoed en de beeldentuin en groepsschuilplaatsen aan de Voordorpsedijk in Groenekan. De contacten daarmee werden gelegd door Gerda Terlingen, José Buur en Marjan Bosma.

door Guus Geebel

Op 8 september gaf wethouder Madeleine Bakker op Landgoed Beerschoten de aftrap van het scholenproject. Met het thema van Open Monumentendag ‘Mijn huis is jouw huis’ in gedachten, hield zij een inspirerend verhaal over gastvrijheid. Bevlogen nam ze de kinderen mee in het verleden, gericht op de toekomst. De wethouder had in haar toespraak een boodschap voor het onderwijs van nu: ‘Integreer de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, rekenen en taal en maak het aanschouwelijk, maar vooral aantrekkelijk.’ De deelnemende scholen waren dit jaar de Groen van Prinstererschool, de Nijepoort, de School met de Bijbel Maartensdijk, de Julianaschool en de Bosbergschool.

Opdracht
Donderdag 9 september bezochten leerlingen van de School met de Bijbel uit Maartensdijk met meester Harry Prosman en juf Corina Vossenstein het landgoed van Hans en Ruth Saurens in Groenekan voor het scholenproject. In de tuin bevindt zich een grote verzameling van grote en kleine bronzen beelden van vogels en andere dieren. De meeste daarvan zijn vervaardigd door de beeldhouwer Peter Petersen uit Maarssen. De leerlingen kregen de opdracht om de nummers die bij de beelden van dieren stonden bij de juiste naam op een lijst te plaatsen. Soms was het wat moeilijk zoals het beeld van een dodo, die leefde in de bossen op het eiland Mauritius en al is uitgestorven.Peter Petersen heeft een beeld van een pelikaan gemaakt dat geplaatst is bij het Maria Dommer Woonzorgcentrum in Maarssen. Ruth Saurens vertelt dat de pelikaan staat voor geborgenheid. ‘Hij heeft een zak aan zijn snavel en als er gevaar is springen de jongen in die zak en zitten geborgen. Dat past bij de geborgenheid die bewoners van het zorgcentrum ervaren.’

Groepsschuilplaatsen?
Op het landgoed staan twee groepsschuilplaatsen die onderdeel waren van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voormalig wethouder en docent aan Het Nieuwe Lyceum Arie-Jan Ditewig vertelt waarvoor deze schuilplaatsen waren gebouwd. ‘Willem van Oranje vocht tegen de Spanjaarden en toen gingen ze hier al verdedigen door het land onder water te zetten. Dat was een klein laagje water, maar je kon nier zien waar sloten waren. Dus je kon gemakkelijk lopen maar als je in een sloot terecht kwam en niet kon zwemmen dan verdronk je. Honderd jaar later kwamen de Fransen. Lodewijk de Veertiende heeft in Westbroek gevochten. Hij kwam met zijn leger door De Bilt om Utrecht in te nemen en toen hebben ze bij Woerden het weiland onder water gezet.’

Achterhaald
‘Weer vijfentwintig jaar later kwamen de legers van Napoleon, die kwamen in de winter en toen werd niets onder water gezet.’ De groepsschuilplaatsen, waarvan er twee op het landgoed van de familie Saurens staan, werden gebouwd in 1939-1940 en waren bedoeld als onderkomen van soldaten bij beschietingen en bombardementen, als de loopgraven tussen de schuilplaatsen niet genoeg dekking boden. Voor de verdediging van Nederland hadden die in de Tweede Wereldoorlog door de komst van vliegtuigen weinig nut meer, maar ze hebben nu nog wel historische waarde. Het werden een van de duurste verdedigingswerken die nooit gebruikt werden. De leerlingen van de School met de Bijbel gingen na de uitleg van Arie-Jan Ditewig met zaklantaarns de bunker in. Daarmee was voor deze school het scholenproject beëindigd. Leerlingen van de Julianaschool kwamen daarna aanfietsen voor de volgende ronde.

GG-scholenproject 1.jpg

De aanwezige leerlingen met meester Harry Prosman en juf Corina Vossenstein.

GG-scholenproject 2.jpg

Arie-Jan Ditewig geeft uitleg over de groepsschuilplaatsen.

GG-scholenproject 3.jpg

Het schollenproject werd geopend op 8 september door wethouder Madeleine Bakker. (foto Ella Prins)

Meer berichten