Logo vierklank.nl
Het minderheidscollege bestaat naast burgemeester Sjoerd Potters en gemeentesecretaris Roelof van Netten uit de wethouders Dolf Smolenaers, Anne Brommersma en Madeleine Bakker-Smit. [foto Guus Geebel]
Het minderheidscollege bestaat naast burgemeester Sjoerd Potters en gemeentesecretaris Roelof van Netten uit de wethouders Dolf Smolenaers, Anne Brommersma en Madeleine Bakker-Smit. [foto Guus Geebel] (Foto: )

Gemeenteraad De Bilt verder met minderheidscoalitie

Na de zomer van 2021 gaat de gemeenteraad van De Bilt verder met een minderheidscoalitie. Op verzoek van de raad blijven de wethouders van GroenLinks, D66 en CDA doorbesturen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Na een rel rond het vertrek van hun wethouder André Landwehr wilde de VVD gemeenteraadslid Kees Lelivelt als zijn opvolger naar voren schuiven, maar daar ging de gemeenteraad niet mee akkoord. 

Er ontstond een hele heisa rond dit vertrek, omdat de reden van zijn opstappen onduidelijk was. Er zou sprake zijn van een afspraak om drie jaar lang wethouder te zijn, maar anderen meldden dat het vroegtijdig vertrek te maken zou hebben met zijn functioneren.

Beleid
Een minderheidscoalitie komt in Nederland minder vaak voor. De minderheidscoalitie in De Bilt heeft nu 11 van de 27 zetels. Dit betekent dat per raadsvoorstel naar een meerderheid gezocht moet worden. Zowel gemeenteraad als college zetten zich in om de continuïteit voor de inwoners, ondernemers en initiatiefnemers te waarborgen. Projecten en beleid zullen niet blijven liggen; de coalitie benadrukt dat projecten en beleid gewoon door zullen gaan.


In de praktijk
De gemeenteraad en het college hebben donderdag 2 september bij de informele start van het vergaderseizoen gesproken over hoe dit in de praktijk aangepakt gaat worden. Hier zijn heldere afspraken over gemaakt. Burgemeester Sjoerd Potters: ‘Het zijn geen hele grote veranderingen, maar we nemen nog meer tijd voor beeldvorming: hoe en waarom is een raadsvoorstel tot stand gekomen? En waar kunnen fracties sturen op de inhoud? Het biedt voor alle partijen kansen om meer invloed te hebben op een uiteindelijk besluit’.

HvdB

Meer berichten