Logo vierklank.nl
Gele plomp
Gele plomp (Foto: )

Gele plomp

De dagen worden opvallend korter en de natuur bereidt zich voor op de herfst. Toch brengt het begin van september ons onverwacht nog een late zomer. 

Veel slootkanten zijn gemaaid. Kattenstaart en koninginnekruid, in de bloei afgesneden, overleven met hun wortelstelsel in de grond, sparen energie om volgend jaar weer op te bloeien. Maar in sommige sloten en plassen prijken nog rijkelijk de goudgele bloemen van de gele plomp. Aan het wateroppervlak drijven de hartvormige bladeren, als afgebeeld in de Friese vlag. Onzichtbaar onder water transporteren luchtkanalen in de lange, driekantige stelen zuurstof vanuit het blad naar de wortelstokken in de bodem van de sloot. Ik las dat sommige insectenlarven onder water gebruik maken van die luchtkanalen om te ademen. Een uitzonderlijke manier van snorkelen. 

Gele plomp bloeit vanaf het vroege voorjaar tot in de herfst. Stuifmeel en nectar trekken kleurige kevers en velerlei zweefvliegen aan. In het water weerspiegelt een bloem, verdubbelt daarmee z’n bloemblaadjes. Het maakt ‘m extra aantrekkelijk en lokt mij de sloot in om een foto te maken. Opvallend is de flesvormige vrucht, als een varkenssnuit, langzaam rijpend aan het wateroppervlak. De zaden zullen zich verspreiden via het water om volgend jaar te zorgen voor nageslacht. 

Waar het najaar nadert roept ook de gele plomp z’n voedingsstoffen terug uit de bladeren naar de wortels. Verschillende bladeren verrijzen als vliegende schotels boven de waterspiegel. Andere krullen bruin op en waar ze worden aangevreten door het waterleliehaantje ontstaan grillige gaten. Neerslachtig laat de gele lis z’n rijpe zaden in het water hangen. Zacht fluistert de wind door het riet van een late zomer. 

(Karien Scholten)

In haiku:

Goudgele bloemen

Keren de waterspiegel

Tot een evenbeeld

Meer berichten