Logo vierklank.nl
Vanaf de Vuursche Dreef zijn nu twee waterpunten. [foto Henk van de Bunt]
Vanaf de Vuursche Dreef zijn nu twee waterpunten. [foto Henk van de Bunt] (Foto: )

Verfraaiing bij Watertappunt Hollandsche Rading

Nadat het Watertappunt in Hollandsche Rading in 2020 van nieuwe bestrating en beplanting was voorzien, besloot Samen voor Hollandsche Rading om ook de KPN-kast te verfraaien. 

In het voorjaar van 2021 werd kunstenares Jet Broekstra uit Enschede gevraagd of ze deze opdracht wilde uitvoeren; in maart zijn er foto’s gemaakt en vervolgens ontwerpen beoordeeld. Op 20 augustus werd de kast door Jet en haar man beplakt met verschillende foto’s; aan de noordkant is een afbeelding van Het Watertappunt met de beplanting en het bankje. Aan de zuidzijde is een afbeelding van bomen met forsythia’s die een overgang naar het bos vormen.

De KPN-kast ziet er nu prachtig uit, maar helaas is dat niet het geval met de beplanting van Het Watertappunt. Blijkbaar is in december met de nieuwe grond een verontreiniging met ridderzuring meegekomen. Dit heeft inmiddels geleid tot het vele malen tevergeefs uitgraven van honderden stekken ridderzuring en dat is mede ten koste gegaan van de nieuw geplante struikjes. In september wordt hopelijk het besluit genomen om de grond een flink stuk af te graven om de ridderzuring kwijt te raken; naar onze mening de enige afdoende manier om dit probleem op te lossen. In oktober worden in ieder geval de struikjes vervangen die het niet gered hebben.

Eind oktober/begin november worden daar ook biologische narcissen en krokussen in de grond gezet zodat Het Watertappunt voortaan van februari tot november voedsel zal bieden voor bijen en andere insecten en een fraaie aanblik voor dorpsbewoners en passerende recreanten.         (Oot Verharen)

Meer berichten