Logo vierklank.nl
Foto:

Informatieavond over het Hessingterrein

Donderdag 2 september organiseert Het Lokaal Sociaal Verbond (SP, PvdA, ChristenUnie en de Fractie Brouwer) een avond voor omwonenden van het (voormalig) Hessingterrein en andere belanghebbenden. Deze partijen maken zich, sinds het aannemen in de gemeenteraad van de ruimtelijke randvoorwaarden in 2018, zorgen over de ontwikkelingen in dit gebied. 

door Henk van de Bunt

Naar alle waarschijnlijkheid ligt vanaf dezelfde datum het bestemmingsplan voor de Utrechtseweg 341 officieel ter inzage bij de gemeente. Dat betekent, dat de gemeenteambtenaren de plannen van de firma Verwelius bestudeerd hebben en dat ze gekeken hebben of die overeenkomen met de bestemming die de gemeenteraad heeft bepaald voor dit gebied. 

Ze hebben gepraat met Het Utrechts Landschap, dat belang heeft bij dit gebied omdat zij eigenaar zijn van het beschermde natuurgebied Sandwijck, ze hebben gepraat met de provincie, omdat die gaat over het grotere plaatje van de ruimtelijke ordening en ze hebben natuurlijk gepraat met de projectontwikkelaar. Aan de hand daarvan hebben ze een ontwerp gemaakt voor een nieuw bestemmingsplan. 

De gemeente moet het ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan ter inzage leggen in een inzageprocedure. Iedereen mag daar dan wat van zeggen. De mensen die er nu wonen, de omwonenden, de natuurorganisaties, mensen die zich bezighouden met de cultuurhistorie, noem maar op. Elke belanghebbende mag een zienswijze indienen.

Op deze avond zal worden verteld wat voor het LSV opvallende zaken zijn en waar de zorgen zitten. Ook wordt kort uitleg gegeven hoe een zienswijze werkt. Het indienen van een zienswijze is voor belanghebbenden immers een belangrijke mogelijkheid om hun mening over dergelijke plannen tijdig in te brengen. 

Anderen
Niet alleen het LSV maakt zich zorgen; ook GroenLinks, Beter de Bilt en Forza De Bilt hebben in 2018 tegen de ruimtelijke randvoorwaarden gestemd. Met andere woorden de plannen van Verwelius hadden de voorlopige steun van slechts 15 van de 27 raadsleden. Gezien de steun voor amendementen om de ‘rode contour’ te bewaken ging het vooral om bezwaren tegen aantasting van de natuur. Voor degenen die menen dat zij belanghebbende zijn is het nog steeds mogelijk een uitnodiging voor deze avond te ontvangen via een verzoek aan amineur@sp.nl.

Meer berichten