Warmtenet is in beeld voor o.a. de Kometenlaan in Bilthoven. (foto gemeente De Bilt)
Warmtenet is in beeld voor o.a. de Kometenlaan in Bilthoven. (foto gemeente De Bilt)

Bewonersavonden warmtenet Brandenburg West

Algemeen

De gemeente De Bilt, energiecoöperatie BENG!, woningstichting SSW en waterschap HDSR werken samen aan de verduurzaming van de wijk Brandenburg West. Een warmtenet op lage temperatuur zou de wijk in de toekomst duurzaam kunnen verwarmen.

Op 13 september is er een bijeenkomst om met wijkbewoners in gesprek te gaan over vragen als ‘Wat vindt u van deze mogelijke plannen?’ en ‘onder welke voorwaarden zou u uw woning willen aansluiten op een warmtenet’.

Woningen
Brandenburg West lijkt bij uitstek geschikt voor de aanleg van een warmtenet. Met de warmte van die bij de rioolwaterzuivering vrij komt, kunnen ruim 1100 woningen verwarmd worden. Woningen op deze manier verwarmen, vraagt ook aanpassingen aan individuele woningen. Het warmtenet kan alleen gerealiseerd worden als bewoners achter de plannen staan.

Kosten
‘Hoe zou de energierekening er uit kunnen zien? Welke aanpassingen zijn er nodig aan de woning? Hoe blijft het betaalbaar?’; allemaal op- en bijkomende vragen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat inwoners betrokken worden en blijven bij het uitwerken van de plannen, tijdens buurtbijeenkomsten en individueel. Wanneer het warmtenet er zou komen, dan is dat een gezamenlijke warmtevoorziening. Inwoners beslissen uiteraard zelf over de eigen woning. Het plan kan bovendien alleen gerealiseerd worden wanneer daarvoor subsidie en financiering wordt verworven. Het idee is dat inwoners die dat willen ook financieel in het warmtenet kunnen participeren.

Participatie
Een kleine groep inwoners heeft al meegedacht en is positief-kritisch over het idee van een warmtenet in Brandenburg West. In verschillende straten werken al enthousiaste inwoners samen met BENG! aan de verduurzaming van hun woningen. Momenteel bereiden zij informatiebijeenkomsten voor in combinatie met een buurtbarbecue.

Er zijn inwonersavonden op 13 september en 11 oktober vanaf 19.30 uur in buurthuis VVSO WVT, Talinglaan 10 te Bilthoven. Aanmelden via www.debilt.nl/aanmeldenbrandenburgwest

Aanmelden is niet verplicht vanwege corona is er beperkte toegankelijkheid. [HvdB]

!