Logo vierklank.nl
Foto:

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

De reactie van een groepje omwonenden van het oude politiebureau aan de Leijenseweg in Bilthoven op het plan van de Gemeente De Bilt om op het politiebureauterrein te bouwen is nogal eenzijdig. Door de plannen komt er gelukkig binnen afzienbare tijd een eind aan de teringbende op dat terrein. Op de volkstuinen na is het een vervallen, rommelig geheel met allerlei ongedierte en wildgroei.

Mevrouw Strijbos zegt over het plan: ‘Het is massaal, hoog en te veel voor ruim 1 hectare’. Massaal? Er komt een blokje van 4 hoog aan de kant van het spoor, voor de rest grondgebonden woningen. 100 meter verder van het politiebureau staat een appartementen gebouw van 4 hoog…….

De Gemeenteraad, heeft bij alle bouwprojecten de randvoorwaarde gesteld, dat er tenminste 30 % sociale woningbouw moet komen. Daar is namelijk een grote behoefte aan, naast de vraag naar appartementen.

Strijbos c.s. willen alleen maar grondgebonden huizen, die voor sociale woningbouw veel te duur zijn. Daarnaast is er behoefte aan midden-huur woningen. Daar voldoet het plan aan. In deze gemeente moeten ook leraren, verpleegkundigen, politieagenten en bouwvakkers en ook starters kunnen wonen.

Op het spandoek staat: ‘Maak van Bilthoven geen stad’. Dat is pure volksverlakkerij en gaat in tegen ieder gevoel van redelijkheid.

Als de voortekenen mij niet bedriegen, dan zal de Gemeenteraad dit plan overnemen; dat is de volksvertegenwoordiging, die gaat over het algemeen belang, Dat zegt dat er te weinig betaalbare woningen zijn en dat moet altijd zwaarder wegen dan het particuliere balen van een groepje bewoners, dat geen huizen achter hun eigen huizen wil en alleen maar ‘eigen volk’ in hun buurt wil hebben.

Bertus Voortman, wonend in Vogelzang.

Meer berichten