Logo vierklank.nl
<p><em>Deze bomen zijn als eerste aan de beurt. [foto Henk van de Bunt]</em></p>

Deze bomen zijn als eerste aan de beurt. [foto Henk van de Bunt]

(Foto: )

Snoeiwerkzaamheden in Bilthoven

Vorig jaar heeft de gemeente bomen in Bilthoven Noord op vitaliteit en veiligheid laten controleren en is geconstateerd, dat uit een aantal bomen dood hout en laaghangende takken verwijderd moeten worden om overlast en/of onveilige situaties te voorkomen en de bomen gezond te houden. 

Dit snoeiwerk vindt plaats van 9 tot en met 20 augustus. Het is helaas niet aan te geven op welke dag waar precies gesnoeid wordt. Dit is sterk afhankelijk van de hoeveelheid werk in de individuele bomen. Boomverzorgingsbedrijf Hoefakker voert het werk namens de gemeente uit. Dit bedrijf begint elke werkdag om ongeveer ca. 7.00 uur en werkt met twee ploegen die tegelijk aan de slag gaan.

Bereikbaarheid
Om het snoeien veilig en zo snel mogelijk te laten verlopen worden wegdelen afgesloten. Dit wordt waar nodig begeleid door verkeersregelaars. De woningen en bedrijven blijven bereikbaar, ook voor busverbindingen en hulpdiensten. Bewoners worden verzocht hun auto, wanneer zij deze langs de straat parkeren, elders te plaatsen. Dit om geen risico te lopen op beschadiging en om het snoeiwerk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Waar
De eerste werkzaamheden vinden plaats op de Prof. Bronkhorstlaan tussen Maartensdijkseweg en Berg en Bosch. Daarna wordt er gesnoeid op de Prof. Bronkhorstlaan en Gezichtslaan tussen Berg en Bosch. De werkzaamheden krijgen een vervolg op de Gezichtslaan tussen de N234 en Soestdijkseweg Noord. Als laatste worden er werkzaamheden verricht op de Soestdijkseweg Noord tussen de Gezichtslaan en het NS-station.

Meer berichten