De tekst op het spandoek van de omwonenden gaat over (het ontbreken van) draagvlak.
De tekst op het spandoek van de omwonenden gaat over (het ontbreken van) draagvlak.

Veel bezwaren bij bouwplannen locatie oude politiebureau

Algemeen

door Henk van de Bunt

De huidige eigenaren van het oude politiebureau in Bilthoven ondertekenden onlangs een intentieovereenkomst met Woonstichting SSW voor de ontwikkeling van circa 30 sociale- en midden-huur-woningen op deze locatie. Na een intensief participatietraject met buurtbewoners is het nu aan de gemeenteraad na de zomer een besluit te nemen over het plan. Vervolgens wordt het ontwerp van de woningen gemaakt en zal de bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten worden.

De sociale- en midden-huur-woningen maken deel uit van een nieuwe woonbuurt op het voormalige terrein van de politie en de gemeentelijke volkstuinen aan de Leyenseweg in Bilthoven. Het plan biedt een gevarieerd woningprogramma voor verschillende doelgroepen met zowel grondgebonden woningen als huur- en koopappartementen. 

De stedenbouwkundige indeling is, om in termen van de naastgelegen historische wijk Vogelenzang te blijven, geïnspireerd op het vogelnest principe. Daarbij worden de woningen gebouwd rondom een veilige en groene oase van rust waar buurtbewoners kunnen ontspannen en elkaar ontmoeten.

SSW
‘Op dit moment moeten woningzoekenden in onze gemeente bijna elf jaar wachten op een sociale huurwoning. Ook aan midden-huur-woningen is een schrijnend tekort. Met deze 30 nieuwe woningen lossen we het woningtekort natuurlijk niet op, maar het is wel een belangrijke stap in de goede richting. Na jaren waarin er nauwelijks bouwplannen van de grond kwamen, is dit echt heel goed nieuws voor woningzoekenden’, aldus een verklaring van de SSW. 

Wethouder Dolf Smolenaers
‘Het college is verheugd over het besluit op deze manier samen te werken aan de ontwikkeling van sociale- en midden-huur-woningen. Deze intentieovereenkomst geeft ons als gemeente ook de zekerheid dat, wanneer de gemeenteraad de plannen na de zomer goedkeurt, op deze locatie genoeg betaalbare woningen komen. Woningen waar onze inwoners ook grote behoefte aan hebben in deze oververhitte woningmarkt.’

Omwonenden
Niet alleen wijk Vogelzang is aanliggend, ook de wijk de Leijen aan de andere kant van het spoor (Rogier van der Weydelaan) en de 2de Brandenburgerweg zijn dat. Beide waren ook vertegenwoordigd in het participatieteam. Esther Strijbos is één van de groep van omwonenden: ’Wij zijn enorm teleurgesteld in de uitkomst van de bouwplannen. De gemeente heeft een kans laten liggen. Afgelopen 1,5 jaar hebben omwonenden veel tijd gestoken in het participatietraject met als doel een gezamenlijk plan. Dat ligt er niet. Het is massaal, hoog en te veel voor ruim 1ha. Te weinig rekening gehouden met toename verkeer, verdwijnen groen van o.a. de volkstuinen en geluid. Ons voorstel is minder massaal bouwen met o.a. seniorenwoningen, een gezamenlijke activiteitenplek, deelauto’s en behoud groen. Kortom een woonplan dat past bij ons dorp’.


Vogelzang
Vogelzang is de oudste wijk van Bilthoven en kreeg vanaf 1900 gestalte. Ze ligt in de driehoek, die omsloten wordt door de spoorlijn, de Leijenseweg en de Soestdijkseweg-Zuid, met daarbij ook het zuidelijke gedeelte van de Prins Hendriklaan. Oorspronkelijk hoorde de Nachtegaallaan e.o. er ook bij. Jeffrey Rundberg is voorzitter van de (aanpalende) wijkvereniging Vogelzang: ’Nergens in het bericht van SSW wordt gesproken over het totaal aantal woningen. Er wordt melding gemaakt van 30 sociale huurwoningen van SWW maar bij het totale project Vogelnest gaat het om 70 woningen op dat kleine stukje grond. Wij zijn voor een plan dat het dorpse karakter met laagbouw, woningen of appartementen, versterkt en waar het groene beeld van onze wijk wordt doorgezet, want de volkstuinen worden voor de nieuwe plannen wel opgeofferd. Wij maken ons grote zorgen over de verkeersdrukte en -veiligheid door zoveel extra mensen. Wij vinden dat in dit plan te hoog en te dicht op elkaar wordt gebouwd. Maak er liever een mooie en gezellige woonwijk van met minder mensen, lagere bebouwing en meer groen. Houd het leefbaar’.

De Leijen
De Wijkraad De Leijen is bij dit participatietraject betrokken wegens de aangrenzende belangen. Voorzitter Ebbe Rost van Tonningen: ‘De Gemeente heeft in haar participatienota de spelregels opgenomen: ‘Bij de start van een participatietraject wordt expliciet benoemd wat de kaders zijn’. De Gemeente(-raad) heeft echter tot nu toe verzuimd duidelijk te maken welk bouwprogramma voor woningbouw in de gemeente (en per wijk) - zowel kwalitatief als kwantitatief - noodzakelijk is en óf en hoe de wijkkarakteristiek wordt ondersteund. Het voorgenomen bouwprogramma voldoet niet aan deze randvoorwaarden. De Gemeente(-raad) dient deze bezwaren weg te nemen. Zo niet dan zal een tijdrovende (en dure) bezwaarprocedure het gevolg zijn en zal de gemeente ook zelf daarvan de schade ondervinden. De Wijkraad verwijst verder naar haar advies aan de gemeente d.d. 11 februari 2021’. 

De volkstuinen worden voor de nieuwe plannen opgeofferd.