De te vellen bomen zijn roze gemerkt.
De te vellen bomen zijn roze gemerkt.

Vellen tien verkeersonveilige bomen langs Tolakkerweg

Algemeen

door Henk van de Bunt

In de eerste week van augustus worden tien bomen geveld langs de Tolakkerweg in Hollandsche Rading. Het gaat om bomen die gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid.

Een aantal bomen is recent aangereden, de andere bomen zijn eerder aangemerkt als verkeersonveilig en worden in overleg met een werkgroep bomen N417 gelijktijdig verwijderd.

Commotie
Begin januari van dit jaar viel er een brief van de Provincie Utrecht bij een groot aantal bewoners van Hollandsche Rading op de mat. In die brief, afkomstig van het project- en programmamanagement van de Provincie, wordt aangekondigd, dat vanaf 14 januari een begin zou worden gemaakt met ‘het kappen van 54 bomen langs de Kon. Wilhelminaweg en Tolakkerweg in Maartensdijk en Hollandsche Rading’. Na de commotie over en de ingediende bezwaren tegen dit voornemen heeft de Provincie snel gereageerd en is constructief overleg gestart met de bewoners.

Werkgroep
De Provincie stemde in met de instelling van een gezamenlijke kleine werkgroep van bewoners en deskundigen van de kant van de Provincie. Daarbij werden de bewoners ondersteund door boomdeskundige Jørn Copijn uit Groenekan. Deze overlegstructuur was voor alle partijen aanvaardbaar; het doel was in goed overleg met elkaar een plan te maken met als uitgangspunt het oprechte behoud van deze bomen. Dat is ook in het belang van het milieu, want oudere bomen zien er niet alleen mooier uit dan jonge nieuwe aanplant, maar zij vangen ook veel meer CO2 af.

Bomenplan
In het kader van het groot onderhoud aan de N417 heeft de Provincie Utrecht zich bezig gehouden met het opstellen van een bomenplan, samen met de werkgroep bomen N417 waarin bewoners uit de omgeving vertegenwoordigd zijn. Dit bomenplan moet enerzijds voorzien in de extra aanplant van berken op diverse lege locaties langs de weg en anderzijds in het zoveel als mogelijk behouden van de bestaande bomen, zolang ze geen gevaar vormen voor het verkeer. Recente aanrijdingen met bomen werden meegenomen in het plan. De Provincie verwacht dat het bomenplan eind augustus gereed is.

Planning
Het vellen van de verkeersonveilige bomen langs de Tolakkerweg in Hollandsche Rading vindt plaats in de eerste week van augustus. De werkzaamheden duren naar verwachting één dag en vinden zoveel mogelijk plaats buiten de spits. Gedurende de uitvoering wordt het verkeer langs de werkzaamheden geleid door verkeersregelaars. Dit kan enige vertraging geven.

!