Logo vierklank.nl
Onder ‘Meer woningen?’ begon het geplak en gekras en opnieuw geplak enz.
Onder ‘Meer woningen?’ begon het geplak en gekras en opnieuw geplak enz. (Foto: )

Bekladde borden geven te denken

Vlak voor het vakantiereces gebeurde er weer veel in politiek De Bilt; het onverwachte vertrek van VVD-wethouder André Landwehr, het niet benoemen van zijn beoogde opvolger Kees Lelivelt en het ten gevolge daarvan verder moeten gaan van het college als minderheidscoalitie, vooralsnog tot en met de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2021. 

door Henk van de Bunt

Dit gaf de VVD-gemeenteraadsfractie evenwel op dat moment iets meer ruimte om haar (eigen) plannen en ideeën aangaande de verdere toekomst van De Bilt (dus de volgende raadsperiode) aan de mens te brengen. Fractievoorzitter Henric de Jong Schouwenburg: ‘Daarvoor zijn in een ledenvergadering voorstellen gedaan om hiervoor aandacht te vragen. De inwoners van De Bilt treffen sinds kort oranje-getinte borden in de gemeente aan met leuzen als ‘minder sluipverkeer’, ‘geen windmolens’, ‘meer Boa’s’, ‘meer woningbouw’ etc. allen afgesloten met een vraagteken. Dit om de inwoners van De Bilt aan te sporen hierover na te denken en een mening te vormen en indien gewenst dit als kandidaat-gemeenteraadslid te willen gaan nastreven’.

Kladwerk
Inmiddels zijn er al meerdere van dit soort borden beklad, aangevuld met toevoegingen, en (daarna) weer opnieuw beklad. De Jong Schouwenburg: ‘Bijvoorbeeld met meer woningbouw binnen de rode contouren of op de driehoek en dat geeft al een mening weer. De bedoeling hiervan is om de gemeente De Bilt dorps, groen, veilig en leefbaar te houden, de inwoners daarbij echt te betrekken en over het hoe en waarom te laten nadenken. Het zijn allemaal leuzen van de VVD gekaapt, waarschijnlijk met de gedachte ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’. Dit alles weerhoudt ons er niet van op deze wijze de inwoners hierop te blijven attenderen. Wij spelen in op thema’s, niet op personen en nemen afstand van deze vandalistische methoden van andersdenkenden; niet alleen omdat wij het betreuren dat anderen de vrijheid van meningsuiting beknotten of willen beïnvloeden, maar ook omdat wij van mening zijn, dat dit een goede manier is om de vragen daar te stellen, waar ze gesteld moeten worden; nl. bij de inwoner van deze gemeente. Jammer dat nu alweer voor de tweede keer in korte tijd op zich goede initiatieven (denk bijv. ook aan de vaccinatieoproep) door anderen worden verstoord’. 

Meer berichten