Logo vierklank.nl
<p><em>Trots tonen de kinderen van groep 7a hun behaalde diploma</em>.</p>

Trots tonen de kinderen van groep 7a hun behaalde diploma.

(Foto: )

Feestelijke uitreiking verkeersdiploma’s

Leerlingen van groep 7a en 7b van de Julianaschool in Bilthoven kregen donderdag 15 juni hun verkeersdiploma uitgereikt. Enny Doornenbal-Boogaard was naar de school gekomen om het voor de meeste kinderen eerste diploma uit te reiken. Zij stopte per 1 juni als voorzitter van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling De Bilt, waarvan zij sinds 2009 voorzitter was.

Kinderen van alle basisscholen krijgen al vanaf groep 1 verkeerslessen, die door de eigen juf of meester gegeven worden. Het verkeersexamen in de gemeente wordt afgenomen door VVN De Bilt, die ook de route uitzet. Enny Doornenbal vertelt dat in de loop der jaren veel verbeteringen bij het uitzetten van de route zijn aangebracht.

GG

Meer berichten