Logo vierklank.nl
<p><em>Niek Visscher</em></p>

Niek Visscher

(Foto: )

RTV De Bilt zoekt buurtreporters en redacteuren

Regio TV De Bilt is een ambitieuze club van mensen die willen laten zien wat er allemaal gebeurt in gemeente De Bilt. Met meer dan 20 vrijwilligers worden daarover televisie- en radio programma’s gemaakt. Daarnaast informeert RTV De Bilt de inwoners over de het nieuws en de gebeurtenissen in de 6 kernen niet alleen via ons radio- en televisiekanaal maar ook via ze website(s) en onze social media kanalen.

door Henk van de Bunt

In verband met uitbreiding en aanvulling van de programma’s is de organisatie op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om het team te versterken. Concreet wordt gezocht naar redacteuren die nieuws verzamelen, buurtreporters en mensen die ervaring hebben met het maken van filmpjes en het monteren ervan.

Ogen en Oren
Fredie Blankestijn vertelt: ‘Als redacteur houd je je bezig met het nieuws uit onze regio. Je vertaalt het nieuws naar artikelen voor onze website en voor ons televisiekanaal. De inspanning die we van je vragen is een paar uur per week. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is hierbij wel een vereiste.

Een buurtreporter is onderdeel van een klein team. Dit team bestaat uit twee of drie personen dat verslag doet uit hun eigen woonkern. Door middel van een mobiele telefoon of later met professionele camera’s maken zij zelf filmpjes of interviews uit hun woonkern en een paar maal per maand een korte videoreportage mee. Buurtreporters zijn ‘de ogen en de oren van de buurt’ en schrijven en vertellen over het weer, het nieuws’.

Iedereen
‘Iedereen kan buurtreporter worden voor Regio TV De Bilt: De filmpjes worden uitgezonden op de lokale zender te zien o.a. via Ziggo 43 en KPN 1480. We zetten deze filmpjes ook in op onze andere kanalen zoals facebook en YouTube. Een buurtreporter maakt met regelmaat filmpjes; dat kan gaan over aankondigingen van evenementen, een nieuwtje, een opmerkelijk feit, een leuke foto...Noem maar op. Als het maar lokaal is. Alles wat een buurtreporter aanlevert word door de eindredacteur van Regio TV De Bilt geplaatst.

Kernen
Een buurt is een gebied binnen een bebouwde kom van een dorp dat door bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren. Wijken zijn onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst, zoals bijvoorbeeld industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat veelal uit één of meerdere buurten. RTV De Bilt ‘overspant’ de gehele gemeente De Bilt; dus alle zes kernen inclusief buurten en wijken. Buurtreporters komen dan ook bij voorkeur ‘verspreid’ over alle zes kernen. Groot voordeel hierbij is het kennen van de buurt. Fredie Blankestijn: ‘Wanneer je echt het oog en het oor van de buurt wilt zijn, dan woon je er bij voorkeur. Je kent mogelijk de buurman op de hoek en omgekeerd is het handig, wanneer de buurt weet bij wie in de buurt ze kunnen aankloppen.

Hollandsche Rading
‘Zo hebben we in Hollandsche Rading al een team gevormd, bestaande uit 2 betrokken inwoners; Niek Visscher en Judith Schoorlemmer, beiden ondernemers. Niek runt een dagbesteding voor (licht) dementerende ouderen en Judith helpt 50+ers met hun carrière. Beiden besteden naast hun werk tijd om het nieuws uit Hollandsche Rading onder de aandacht te brengen. Bij grotere kernen kunnen er wellicht meerdere buurtreporters zijn; in Bilthoven liggen wijken als Noord en Centrum wel ver uit elkaar. Afhankelijk van de belangstelling kun je misschien nog wel meer ‘verfijnen’. Ook de (vrije-)tijdsfactor is van invloed op de beschikbaarheid. Laten we daarom eerst maar even de belangstelling vastleggen. Dat kan via fredieblankestijn@gmail.com’.

Meer berichten