Logo vierklank.nl
<p><em>De leerlingen van groep 7 van de School met de Bijbel uit Maartensdijk rijden als eersten over het nieuwe zonnefietspad.</em></p>

De leerlingen van groep 7 van de School met de Bijbel uit Maartensdijk rijden als eersten over het nieuwe zonnefietspad.

(Foto: )

Uniek zonnefietspad in Maartensdijk in gebruik genomen

Na een voorbereiding van een maand is woensdag 14 juli het 330 meter lange zonnefietspad langs de Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk in gebruik genomen. Voor zover bekend is dit het langste zonnefietspad ter wereld. Het gaat om een pilotproject van de provincie dat tenminste 5 jaar zal duren.

door Kees Diepeveen

Het zonnefietspad bestaat een kunststof, licht-doorlatende toplaag van ongeveer 0,5 cm dik. Deze is vuilafstotend en stroef dankzij de doorzichtige coating waardoor fietsers niet bang hoeven te zijn dat ze op glibberige zonnepanelen moeten rijden. Onder de toplaag zitten zonnecellen tussen glasplaten, die ze beschermen tegen mechanische belasting, strooizout en weersinvloeden. Het fietspad is comfortabel, voldoet aan alle veiligheidseisen en is vorstbestendig. Toekomstbestendig is het zonnefietspad ook, want de wegdekmodules zijn flexibel aan te passen met nieuwe en doorontwikkelde generaties zonnecellen. 

Pilotproject
De openingshandeling werd verricht door basisscholieren van groep 7 van de School met de Bijbel uit Maartensdijk, die samen met gedeputeerde Arne Schaddelee van de Provincie Utrecht en wethouder Madeleine Bakker van de gemeente De Bilt het fietspad ‘open’ fietsten. De belangstelling van de pers was groot, omdat het zonnefiets-pad een wereldprimeur is. In dit pilotproject wordt dubbel gebruik wordt gemaakt van de ruimte: zowel voor fietsen als voor het opwekken van duurzame energie aan het netwerk. Een dergelijk fietspad past in het beleid van de provincie Utrecht om haar weginfrastructuur te verduurzamen en minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Bovendien kan het op ruimere schaal worden toegepast wanneer het project succesvol verloopt. De Provincie Utrecht heeft voor dit traject gekozen omdat het kon worden gecombineerd met groot onderhoud van het fietspad. 

Energieopwekking
Gedeputeerde Arne Schaddelee onderstreept het belang van deze pilot: ‘De provincie Utrecht wil in 2040 energieneutraal zijn. Het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen in wegen lijkt kansrijk te zijn. Hierbij wordt de wegverharding dubbel gebruikt waardoor er geen natuur- of landbouwgrond nodig is en het landschap niet wordt aangetast. Daarom zijn dit soort innovaties hard nodig om ons doel te halen en de duurzame mobiliteit in onze provincie te stimuleren en ook de wegeninfrastructuur te verduurzamen. Dit zonnefietspad in Maartensdijk past daar perfect in. Het kan zeker 40 huishoudens van stroom voorzien maar ook fungeren voor straatverlichting’. 

Wethouder Madeleine Bakker is trots te kunnen samenwerken in deze pilot met de provincie om duurzame energieopwekking te integreren in de infrastructuur: ‘Ik roep onze scholieren en inwoners op zoveel mogelijk gebruik te maken van dit unieke zonnefietspad. Dit is niet alleen goed voor de opwekking van duurzame energie, maar ook voor onze gezondheid en vitaliteit’.

Milieu
Leerkracht Harry Prosman van de School met de Bijbel uit Maartensdijk kreeg een telefoontje van de Provincie met het verzoek of zijn klas wilde meewerken aan de opening van het zonnefietspad: ‘Ik was direct enthousiast, temeer omdat ik het in de klas met de leerlingen heb over onderwerpen als: windmolens, zonnepanelen, natuur en milieu omdat dit in ons dorp actuele onderwerpen zijn. Met de leerlingen vind ik dit een heel waardevol project en daarom werken we graag mee aan de opening’. Ook Michiel, Reinder, Ruben en Bart vinden het leuk en bijzonder om aan de opening mee te werken: ‘Heel bijzonder om als een van de eerste gemeenten in Nederland zo’n zonnefietspad te hebben waarmee energie wordt opgewekt. Het is een betere manier dan zonnepanelen of grote windmolens in het weiland’. ‘Het weiland moet groen blijven’ aldus de jongens.

Kast
In het midden aan de oostelijke zijkant van het 330 lange fietspad is een elektrakast geplaatst met daarop een meterkast. Hierop kunnen de gebruikers van het zonnefietspad zien wat de actuele opbrengst per Kilowattuur is, de totale opbrengst per Megawattuur maar ook de C02 besparing. Kortom hoeveel duurzame energie het fietspad levert en hoeveel er naar het netwerk gaat en wat er aan C02 wordt bespaard. De Provincie Utrecht voert het project uit in samenwerking met aannemer Structon Civiel en producent SolaRoad.

Meer berichten