Logo vierklank.nl
Het college van B en W dat tot de verkiezingen de gemeente De Bilt zal besturen.
Het college van B en W dat tot de verkiezingen de gemeente De Bilt zal besturen. (Foto: )

Raad debatteert over werkafspraken tot verkiezingen

De gemeenteraad debatteerde op 8 en 13 juli over de politieke consequenties die zijn ontstaan door het vertrek van VVD-wethouder André Landwehr. Een motie ingediend door Johan Slootweg werd aangenomen. Een motie van Forza De Bilt om een aantal overwegingen tot de verkiezingen als uitgangspunt te hanteren werd door alle andere fracties verworpen.

door Guus Geebel

De motie Slootweg vraagt het college de periode van het zomerreces in samenwerking met een vertegenwoordiging uit de raad en de griffie te benutten voor het zorgvuldig formuleren van een aantal werkafspraken voor raad en college en deze begin september, voorafgaand aan het nieuwe vergaderseizoen van de raad, in een werksessie te presenteren aan de raad.

Het werd een langdurig debat waarin de fracties aangaven hoe zij in de nieuwe situatie met drie wethouders verder willen.

Afspraken
Er lag een brief voor waarin het college op basis van gesprekken met nagenoeg elke fractie constateert dat er breed draagvlak is om als raad met het college te komen tot werkbare afspraken en een hanteerbare agenda. In diverse gesprekken is gesproken over stabiliteit, ontspanning, vertrouwen en een constructieve grondhouding. De gevoerde gesprekken geven het college vertrouwen om deze raadsperiode samen met de raad af te ronden. Een werkvorm zoals gehanteerd bij het crisis- en herstelplan en het position paper wordt daarbij als waardevol ervaren.

Steun
Erik den Hertog (Bilts Belang) steunt en heeft vertrouwen in de drie overgebleven wethouders om dat te doen wat nodig is voor het algemeen belang voor De Bilt in de ontstane situatie. ‘Een pessimist ziet moeilijkheden bij elke gelegenheid, een optimist en dat ben ik, ziet kansen in elke moeilijkheid. Ook kansen om het anders te doen. Als je altijd doet wat je altijd deed, krijg je altijd terug wat je altijd kreeg.’ Hij raadt aan te kijken bij andere gemeentes. Wethouder Dolf Smolenaers zegt dat het college blij is met de duidelijke boodschap van de raad dat we het met elkaar moeten gaan doen. ‘Ook met de brede steun voor de overgebleven collegeleden om door te gaan. Als college hechten wij aan de waarde van continuïteit.’

Gedrag
In de tweede termijn zegt Werner de Groot (CDA) erop te vertrouwen dat in het zomerreces samenwerking tussen college, raad en griffie goede werkafspraken oplevert. Donja Hoevers (D66) heeft waardering voor de opzet van de motie van Johan Slootweg en het initiatief. De fractie wil een positieve bijdrage aan het proces leveren. Jette Muijsson (Beter De Bilt) komt met een stelling die zij toepasselijk vindt: ‘Wij beoordelen ons eigen gedrag op basis van intenties, maar anderen beoordelen we alleen maar op gedrag.’ Theo Aalbers (ChristenUnie) omarmt dat het college kiest voor de ware democratie door te zoeken naar een meerderheid, niet op basis van vooraf gemaakte afspraken, maar door de dialoog met alle partijen op zoek naar een meerderheid.’

Kansen
Johan Slootweg (SGP) diende de motie in omdat hij al heel lang meeloopt en naar een andere manier van debatteren in de raad streeft. Hij ziet nu kansen om dit te bereiken. Henk Zandvliet (GroenLinks) benadrukt het belang van de griffie bij het formuleren van werkafspraken en Peter Schlamilch (Forza De Bilt) noemt de motie tegen de grondwet. Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt de motie niet nodig en stemt daarom tegen. Hij wil alle mogelijkheden openhouden en ziet in de motie beperkingen. Hagedoorn pleit wel voor een nieuwe bestuurscultuur. De PvdA trekt samen op met ChristenUnie, SP en Fractie Brouwer in het Lokaal Sociaal Verbond.

College
‘Het college ziet de motie als een uitgestoken hand voor de start van het proces om het formuleren van werkafspraken samen op te pakken’, aldus wethouder Smolenaers. ‘Ik heb veel goede intenties in het debat gezien, maar ook escalerende woorden. Wij voelen ons niet comfortabel als hier het proces stopt.’ De wethouder heeft ook fracties gezien die over hun schaduw heenstappen. De motie Slootweg kreeg 15 stemmen voor en 11 tegen. Tegenstemmers waren de VVD die alle voorstellen op hun merites zal beoordelen, Forza De Bilt, ‘het is tegen de grondwet’ en PvdA, SP, ChristenUnie en Fractie Brouwer, ‘de motie is overbodig’.

Meer berichten