Logo vierklank.nl
Deze foto van de heropening van het BVC-paviljoen op sportpark Larenstein (1992) sierde ook de jubileumuitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan van BVC in 1996. (foto Dirk Catoen)
Deze foto van de heropening van het BVC-paviljoen op sportpark Larenstein (1992) sierde ook de jubileumuitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan van BVC in 1996. (foto Dirk Catoen) (Foto: )

Vrijwillige dood in Oostbroek

Een rondgang door het oostelijk en zuidelijk gedeelte van De Bilt levert telkens weer boeiende verhalen op. De Biltse Grift ging op onderzoek. 

Maar niet, voordat zij op de eerste plaats aandacht heeft besteed aan een 100 jarige in onze gemeente: de Biltse Voetbal Club, die op 12 mei dat heuglijke feit vierde. Dirk Catoen en Ingrid van der Elst blikken terug op de kleurrijke geschiedenis van de voetbalclub. 

Bij de rondgang beginnen we bij de onlangs vernieuwde ‘Baronbrug’, waarover Leo van Vlodorp vertelt waarom die er kwam en hoe de naam is ontstaan. Kees Floor is onvermoeibaar bij zijn onderzoek naar de geschiedenis van het gebied aan de zuidkant van De Bilt. Ditmaal verschijnen twee artikelen van zijn hand: rond 1190 voltrok zich in de Benedictijner abdij bij Oostbroek een merkwaardig voorval: een monnik koos voor een vrijwillige dood. In zijn tweede artikel vertelt Kees Floor over twee forten die als deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie rond 1870 waren gepland nabij Bureveld. 

Iets westelijk, in het Kloosterpark, speelde zich tijdens de oorlogsjaren 1940 - 1945 van alles af. Bernard Schut heeft zich er in verdiept en doet verslag. Het RIVM is regelmatig in het nieuws. Ook in De Biltse Grift. Ditmaal vertelt Wim Krommenhoek in zijn tweede deel meer over de beeldenschat die het RIVM rijk is. In zijn vaste rubriek ‘Toen en Nu’ neemt Abe Postema een kijkje bij de spoorwegovergang naar de Leijen. En tenslotte staat Henri L’Honoré Naber stil bij de geschiedenis van de kliko in onze gemeente.

De Biltse Grift is een uitgave van de Historische Kring D’Oude School. Het juninummer is rond 18 juni verkrijgbaar in Bilthoven bij de Bilthovense Boekhandel en Bruna en in De Bilt bij The Read Shop. 

(H.A. L’Honoré Naber)

Meer berichten